Istotą pielgrzymki Papieża jest ekumenizm

Istotą pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka do Turcji jest ekumenizm – tak o zakończonej wczoraj wizycie apostolskiej mówi ks. prof. Jan Machniak, kierownik Katedry Teologii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Ojciec Święty udał się najpierw do stolicy państwa – Ankary. Spotkał się tam z m. in. prezydentem Turcji. Następnie odwiedził Stambuł, gdzie odprawił Mszę św. w katedrze pw. Ducha Świętego.

Jednym z najważniejszych punktów wizyty była wspólna modlitwa z formalnym zwierzchnikiem prawosławia, ekumenicznym patriarchą Konstantynopola, Bartłomiejem I.

W niedzielę, w uroczystość św. Andrzeja Apostoła, Ojciec Święty uczestniczył w uroczystej liturgii ku czci świętego w kościele patriarchalnym

Jak mówi ks. prof. Jan Machniak – ta podróż obudziła nadzieję, że Kościół może być zjednoczony.

– Kościół wschodu i zachodu szuka jedności od czasu Soboru Watykańskiego II. Kolejne spotkania Papieża Pawła VI z Atenagorasem, Jana Pawła II, Benedykta XVI, który też był w Turcji w Konstantynopolu i dzisiaj papieża Franciszka, wpisują się w ten wielki dialog ekumeniczny. Ojciec Święty Franciszek prosił patriarchę Bartłomieja o błogosławieństwo dla siebie. To jest wyraz wielkiej pokory tego, który prosi o błogosławieństwo – mówi ks. prof. Jan Machniak.

Ojciec Święty Franciszek jest czwartym biskupem Rzymu czasów współczesnych, który udał się z wizytą apostolską do Turcji.

Pielgrzymkę mogliśmy śledzić w Radiu Maryja i TV Trwam.

RIRM

drukuj