IPN prosi premiera o pomoc

O pomoc w pozyskaniu siedziby dla IPN oraz wyjaśnienie okoliczności zaniedbań związanych z tą sprawą  zwróciła się do premiera Donalda Tuska Rada Instytutu. Ubolewa ona, że urzędy państwowe nie wykazały należytej staranności w tej sprawie.

 

„W ocenie Rady zarówno Ministerstwo Skarbu, przeprowadzając w latach 2006-10 prywatyzację spółki Ruch bez uwzględnienia interesów Instytutu, jak i Ministerstwo Finansów, które – mimo wiedzy o zagrożeniu dla wykonywania przez IPN zadań ustawowych –  odmówiło w bieżącym roku pomocy w zakupie dotychczasowej siedziby Instytutu, nie wywiązały się należycie ze swych

obowiązków” – napisano w stanowisku Rady przesłanym PAP w związku ze sprzedażą przez Ruch S.A. siedziby centrali IPN.

 

Rada przypomniała, że w ostatnim roku Instytut podjął starania o pozytywne rozwiązanie sytuacji, prowadząc negocjacje z Ruchem i powiadamiając o stanie rzeczy władze państwowe, w tym ministrów skarbu i finansów, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu.

 

„Jeśli w wyniku zaistniałej sytuacji IPN zostanie zmuszony do opuszczenia zajmowanego budynku, zaprzepaszczone zostaną znaczne środki finansowe, jakie w minionych 12 latach budżet państwa przeznaczył za pośrednictwem Instytutu na przystosowanie budynku przy ul. Towarowej 28 do realizacji ustawowych zadań” – napisała Rada.

 

Przestrzegła, że w takim przypadku część obowiązków ustawowych spoczywających na IPN „przez trudny do określenia okres nie będzie mogła być wykonywana, a tempo innych prac zostanie spowolnione”.

 

We wtorek IPN poinformował, że gmach będący jego siedzibą (8,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni biurowej) został sprzedany przez Ruch spółce GHN. IPN mieści się tam od 2000 r., gdy ten biurowiec został mu przekazany przez MSP. Kilka miesięcy temu Ruch podniósł Instytutowi czynsz za użytkowanie gmachu z 30 tys. zł do 102 tys. euro. Umowa stanowi, że można

ją wypowiedzieć z rocznym terminem na wyprowadzkę. Władze IPN podkreślały, że ten wydatek nie był planowany w budżecie, co będzie oznaczać konieczność oszczędności na pracach badawczych.

 

Resort skarbu zapewnia, że nie pozostawi IPN bez siedziby i przypomina, że zaproponował oddanie IPN w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Dominikańskiej 9 (mienie po będącej w likwidacji spółce Techfilm), Wołoskiej 7 (po Agencji Rozwoju Przemysłu, która przeprowadza się do dawnej siedziby KC PZPR przy Rondzie de Gaulle’a) lub Twardej 44.

 

Jak mówił w piątek prezes IPN Łukasz Kamiński, w całej sprawie chodzi nie tyle o samą lokalizację siedziby centrali i archiwów IPN, ile o to, czy budynek odpowiada formom działalności prowadzonej przez Instytut; chodzi m.in. o prace specjalistów nad uporządkowaniem i opisaniem archiwów służb specjalnych PRL, a także o konieczność zainstalowania w budynku bezpiecznych sieci teletechnicznych oraz innych zabezpieczeń.

 

W kierowanej przez prof. Andrzeja Chojnowskiego Radzie IPN zasiadają: wiceprzewodniczący – profesorowie Antoni Dudek, Andrzej Friszke i dr Artur Murdecki oraz dr Antoni Kura, dr hab. Grzegorz Motyka, prof. Bolesław Orłowski, prof. Andrzej Paczkowski i prof. Tadeusz Wolsza. Rada ustala m.in. kierunki działań Instytutu w dziedzinach prac badawczych, udostępniania archiwów oraz działalności pionów śledczego i lustracyjnego.

 

PAP
drukuj