Górnicy kontynuują strajk w kopalniach JSW

Związkowcy żądają m.in. odwołania zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przed południem mają w Warszawie rozmawiać z radą nadzorczą. Rozpoczęty wczoraj protest ma charakter rotacyjny i odbywa się na powierzchni.

Protestujący domagają się przyjazdu premier Ewy Kopacz lub wicepremiera Janusza Piechocińskiego, by jak najszybciej można było zakończyć akcję strajkową z korzyścią dla pracowników i akcjonariuszy.

Dziś kilkoro związkowców udaje się do stolicy na rozmowy – informuje Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w JSW.

– My, czterej przedstawiciele, udajemy się na spotkanie Rady Nadzorczej w Warszawie, na godz. 10.00. Tam Rada Nadzorcza chce mieć pełną informację od strony społecznej. Wiemy natomiast, że na późniejsze godziny jest zaplanowane nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej – co jednak z tego wyniknie, zobaczymy. Nikt nie jest pewnie w stanie przewidzieć tego, jakie decyzje podejmie Rada Nadzorcza – mówi Roman Brudziński.

Związki domagają się m.in. rezygnacji z planów zwolnienia dziewięciu liderów związkowych za nielegalny – według JSW – styczniowy strajk w Budryku.

Chcą odwołania zarządu spółki, któremu zarzucają nieudolność, i powołania nowego. Sytuacja jest spowodowana złym zarządzaniem – przekonuje Andrzej Powała, szef Solidarności kopalni Budryk.

W 2014 roku błędne zarządzanie zarządu spółki spowodowało utratę ponad 600 mln zł, ponieważ nie wydobyliśmy 1,4 mln ton węgla. To przyczyna błędnego zarządzania. Kompania Węglowa ma nadprodukcję węgla, nie umie tego sprzedać, a my nie mamy czym handlować. My musimy mówić o budżecie na 2015 rok, my musimy wiedzieć, jakie ma plany zarząd. Nie może chodzić tylko o sięganie do kieszeni pracownika – komentuje Andrzej Powała.

Akcję strajkową wraz z postulatami i działaniami Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych w JSW popiera prezydium Komisji Krajowej Solidarności.

W komunikacie, podpisany pod nim przewodniczący związku Piotr Duda skrytykował działania zarządu i prezesa JSW.

 

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj