fot. flickr.com

Górnictwo wzmocni współpracę biznesu z polskimi uczelniami

Należące do Skarbu Państwa górnicze spółki deklarują ograniczenie wydatków na usługi doradcze. Co więcej, zapowiadają rozszerzenie współpracy eksperckiej z krajowymi uczelniami i ośrodkami badawczymi. Przedstawiciele nauki oceniają, że uczelnie są w stanie sprostać zapotrzebowaniu gospodarki w tym zakresie.

Środowisko eksperckie uważa, że wzmocnienie współpracy biznesu z polskimi uczelniami – a co za tym idzie zmniejszenie udziału firm konsultingowych z tzw. „wielkiej czwórki” w wydatkach krajowych firm na takie usługi – będzie miało pozytywne konsekwencje dla polskiej gospodarki.

Największa w ostatnim czasie zmiana strukturalna w górnictwie węgla kamiennego, jaką było włączenie kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego do Polskiej Grupy Górniczej, została przeprowadzona praktycznie bez wsparcia największych i najbardziej kosztowych firm doradczych.

Koszty obsługi prawnej i doradztwa przy tej transakcji wyniosły ok. 5 mln zł, wobec ponad 20 mln zł, jakie Kompania Węglowa w sumie wydała na analizy i doradztwo przy powołaniu Polskiej Grupy Górniczej rok wcześniej.

Jak zaznaczył w połowie kwietnia wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, także w toku prac nad nową strategią PGG, Grupa korzysta z tańszych niż dotąd usług doradczych i konsultingowych. W jednym z przetargów w tym zakresie – jak poinformował wiceminister – udało się uzyskać cenę poniżej pół mln zł, wobec 2-3 mln zł za podobną pracę w przeszłości.

Grzegorz Tobiszowski podkreślił, że górnictwo stawia na potencjał ekspercki naukowców z polskich uczelni i ośrodków.

TV Trwam News/RIRM

drukuj