fot. flickr.com

Gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie na utworzenie CUS-ów

Gminy mogą już składać wnioski o dofinansowanie na utworzenie Centrów Usług Społecznych, które będą skupiać różnego rodzaju wsparcie. Zależnie od typu centrum maksymalna wartość projektu wynosi od 2,5 mln do 5 mln złotych. Wkład własny nie jest wymagany.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że jest to nowa jakość w podejściu do usług społecznych oferowanych przez samorządy.

CUS-y będą łączyć m.in. wsparcie socjalne dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji ze wsparciem społecznym i usługami skierowanymi do wszystkich mieszkańców.

Wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed podkreśla, że pieniądze zostaną podzielone na cztery typy projektów.

– On jest rozłożony na kilka komponentów. (…) W zależności od wielkości gminy, przyznawane będą środki. Gminy do 100 tys. to będzie przekształcenie dotychczasowych Ośrodków Pomocy Społecznej w Centra Usług Opiekuńczych. W przypadku powyżej 100 tys. będzie można tworzyć osobne takie centrum. Będzie można też zawierać porozumienia między gminami na tworzenie takiego ośrodka – wskazuje Stanisław Szwed.

Na uruchomienie 30. pilotażowych CUS-ów przeznaczono z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa 100 mln złotych.

Według ustawy, usługi społeczne oznaczają m.in. działania dot. polityki prorodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, edukacji publicznej czy przeciwdziałania bezrobociu. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane drogą elektroniczną do 28 lutego bieżącego roku.

RIRM

drukuj