Ferie z 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej

W niedzielę w Rzeszowie i Jarosławiu bramy koszar przekroczyli kolejni ochotnicy, którzy zasilili struktury 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. To pierwsze powołanie w tym roku. W sumie do podkarpackiej brygady przybyło kolejnych 106 żołnierzy.

9 lutego br., w dwóch lokalizacjach na terenie Podkarpacia w Rzeszowie i Jarosławiu odbyło się wcielenie ochotników do służby w strukturach 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. W batalionie jarosławskim komisja kwalifikacyjna przyjmowała poborowych, którzy po szkoleniu podstawowym zasilą pododdziały
w Jarosławiu i Sanoku. W Rzeszowie kwalifikowano do batalionu rzeszowskiego, dębickiego oraz niżańskiego.

W ramach projektu „Ferie z WOT” do brygady zgłosiło się 22 uczniów szkół średnich i 11 studentów. Ten czas w mundurze chcą spędzić również nauczyciele, którzy mówią, że od dawna chcieli wstąpić do WOT ale czas im na to nie pozwalał. Zimowe ćwiczenia w mundurze przykuły dużą uwagę wśród kobiet, których do służby zgłosiło się aż 22.

Wcielenie to pierwszy dzień tzw. „szesnastki”. 16-dniowe szkolenie podstawowe prowadzone będzie w systemie ciągłym na obiektach szkoleniowych rzeszowskiego batalionu lekkiej piechoty. W tym szkoleniu udział wezmą kandydaci, którzy do tej pory nie mieli do czynienia ze służbą wojskową.

W pierwszym dniu żołnierze zostali przyjęci, umundurowani i wyekwipowani oraz dokonanie wszystkich formalności ewidencyjnych. Tuż po załatwieniu kwestii formalnych wszyscy zostali poddani testowi oceny sprawności fizycznej. Krótki „test wejściowy” w skład, którego wchodzą konkurencje biegu na dystansie 3 km., ugięcia ramion w podporze przodem (pompki) oraz skłony tułowia w przód (brzuszki). Otrzymane wyniki z testu sprawności fizycznej oraz z badania współczynników budowy ciała zostaną wykorzystane do opracowania przez trenerów personalnych zestawu ćwiczeń do podniesienia sprawności fizycznej kandydatów, którzy odbiegają od normy.

Podczas 16 dni szkolenia podstawowego instruktorzy największy nacisk położą na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasady zachowania na polu walki, przetrwania w trudnych warunkach, udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. Szkolenie taktyczne integruje wszystkie inne przedmioty, a priorytetem jest szkolenie strzeleckie. W ostatnim dniu 23 lutego br. żołnierze pełniący Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) odbędą egzamin końcowy, który będzie realizowany poprzez wykonywanie zadań taktyczno – ogniowych na tzw. „Pętli taktycznej”.

Ukoronowaniem szkolenia podstawowego będzie przysięga wojskowa, która tym razem odbędzie się 24 lutego w Łańcucie.

***

Na duże zainteresowanie służbą w WOT ma wpływ wysoka jakość szkolenia oraz innowacyjne metody i narzędzia szkoleniowe, np. wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy wojsk specjalnych czy też żołnierzy, którzy przebywali na misjach zagranicznych w Iraku i Afganistanie. Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. pierwsza pomoc, kursy operatorów maszyn czy instruktorów ratownictwa wodnego. Swoje miejsce w WOT znajdują osoby pracujące, specjaliści z różnych dziedzin, jak i poszukujący zatrudnienia. Obrona terytorialna to miejsce zarówno dla młodych, energicznych, jak i nieco starszych, z dużym doświadczenie życiowym i zawodowym.

por. Witold SURA, rzecznik prasowy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej Im. płk. Łukasza Cieplińskiego/RIRM

drukuj