fot. Monika Bilska

Europosłowie PO-PSL wiceszefami komisji w Parlamencie Europejskim

Andrzej Halicki (PO) został wiceprzewodniczącym Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) PE, stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji ds. Budżetu (BUDG) objął Janusz Lewandowski (PO). Z kolei wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) został Krzysztof Hetman (PSL).

Dziękuję moim kolegom z komisji za zaufanie i jednomyślne powierzenie mi funkcji wiceprzewodniczącego na kolejne 2,5 roku. Moje priorytety to ochrona praw podstawowych i godności wszystkich obywateli, walka o praworządność i wsparcie społeczeństwa obywatelskiego. Niedawne utworzenie Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości, unijnego instrumentu finansującego działania na rzecz ochrony praw i wartości unijnych bezpośrednio z budżetu UE, jest wymiernym efektem prac tej komisji” – skomentował Andrzej Halicki cytowany w komunikacie EPL.

Europoseł Janusz Lewandowski został wybrany na wiceprzewodniczącego Komisji ds. Budżetu (BUDG), odpowiedzialnej m.in. za wieloletnie ramy finansowe dochodów i wydatków UE oraz system środków własnych Unii, a także unijny budżet.

„Najważniejszym wyzwaniem w drugiej połowie kadencji Parlamentu Europejskiego z pespektywy prac Komisji Budżetowej będzie implementacja Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 oraz konieczność przeprowadzenia ich rewizji w celu dostosowania do obecnych potrzeb. Również ważne będzie pełne wdrożenie NextGenerationEU oraz wzbogacenie koszyka nowych środków własnych UE co wymaga ratyfikacji przez wszystkie parlamenty narodowe” – powiedział polityk.

We wtorek europoseł Krzysztof Hetman został wybrany na wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO).

„Jestem bardzo zaszczycony obejmując funkcję wiceprzewodniczącego komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawnie funkcjonujący rynek jednolity ma ogromne znaczenie dla konkurencyjności i dobrej kondycji europejskich przedsiębiorstw, co w sposób szczególnie wyrazisty pokazała pandemia COVID-19. Moim priorytetem są również działania na rzecz lepszej ochrony konsumentów, skutecznego zapewniania ich bezpieczeństwa i sprawiedliwego działania rynków” – mówił Krzysztof Hetman.

PAP

drukuj