fot. PAP/EPA

Elementy porozumienia ws. likwidacji syryjskiej broni chemicznej

Podajemy opublikowane przez Departament Stanu USA podstawowe elementy zawartego w sobotę przez szefów dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Rosji „ramowego porozumienia w sprawie eliminacji syryjskiej broni chemicznej”. 

– USA i Rosja zwrócą się do Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) o wydanie w ciągu najbliższych kilku dni zgody na nadzwyczajne procedury służące „szybkiemu unicestwieniu syryjskiego programu broni chemicznej i ścisłemu zweryfikowaniu, że do tego doszło”.

– USA i Rosja będą współpracować na rzecz szybkiego przyjęcia rezolucji ONZ egzekwującej decyzję OPCW.

– Syria musi zagwarantować natychmiastowe i nieograniczone prawo dokonywania inspekcji jakichkolwiek i wszystkich obiektów na jej terytorium.

– Jeśli Syria nie spełni tych wymogów, a w szczególności jeśli ktokolwiek w Syrii dopuści się niedozwolonego transferu lub użycia broni chemicznej, Rada Bezpieczeństwa ONZ powinna uchwalić przedsięwzięcia przewidziane w rozdziale 7 Karty Narodów Zjednoczonych. Rozdział ten dotyczy działań ONZ w razie zagrożenia pokoju, w tym wydawania przez Radę Bezpieczeństwa rezolucji zezwalających na użycie siły.

– Syria musi w ciągu tygodnia przedstawić „pełne zestawienie nazw, typów i ilości swych komponentów broni chemicznej, typów amunicji oraz lokalizacji i form składowania, produkcji i prac badawczych”.

– USA i Rosja chcą, by – jeśli jest to możliwe – broń ta została zniszczona poza terytorium Syrii.

– Eliminacja musi objąć także instalacje służące opracowywaniu i wytwarzaniu broni chemicznej oraz środki jej przenoszenia.

– Zgodnie z porozumieniem wstępne inspekcje zadeklarowanych miejsc składowania broni chemicznej muszą się zakończyć do listopada. Ten sam termin dotyczy zniszczenia wyposażenia służącego do produkowania tej broni oraz jej umieszczania w ładunkach bojowych. Całkowita eliminacja związanych z bronią chemiczną materiałów i wyposażenia ma nastąpić w pierwszej połowie 2014 roku.

PAP/RIRM

drukuj