Wielki Czwartek, pamiątka Ostatniej Wieczerzy

Kościół sprawuje dziś Mszę Wieczerzy Pańskiej – jedyną Eucharystię w ciągu dnia, włączając przedpołudniową, katedralną Mszę Krzyżma Świętego.

Wielki Czwartek kończy okres Wielkiego Postu i rozpoczyna Święte Triduum Męki i Zmartwychwstania Chrystusa. To w czwartek, podczas swojej ostatniej wieczerzy z apostołami Jezus ustanowił dwa nierozdzielne sakramenty: Kapłaństwa i Eucharystii.

„Triduum Paschalne jako przeżywanie tajemnicy męki i śmierci Chrystusa, ma swoje trzy etapy. Pierwszym z nich jest właśnie, Wielki Czwartek” – mówi ks. prof. Jan Machniak.

– Chrystus zaprosił swoich uczniów do Wieczernika na wieczerzę. Miała to być pamiątka wieczerzy paschalnej, tej wieczerzy, którą Żydzi świętowali zawsze z okazji wyjścia z Egiptu (wtedy, kiedy to Bóg uratował ich jako naród). Chrystus dokonuje jakby transpozycji, przeniesienia tej treści: to On jest barankiem paschalnym, ale wskazuje na chleb. Chleb jest w centrum, to jest Eucharystia. Łamie ten chleb, wypowiada słowa: „To jest Ciało moje”, a potem nad kielichem „To jest Krew Nowego Przymierza”. I to jest centrum pierwszego dnia Triduum – wyjaśnia ks. prof. Jan Machniak.

Ksiądz Profesor zauważa, że Apostołowie są pierwszymi świadkami tajemnicy Eucharystii – nowego pokarmu, który daje Chrystus: Jego Ciała i Krwi, wyprzedzając ofiarę Wielkiego Piątku.

Wielki Czwartek prowadzi nas także do wyjątkowego przebywania z Chrystusem, do ogrodu oliwnego. Czuwajmy w tę noc razem z Nim.

RIRM 

drukuj