Dziś powołany do życia zostanie CERT Narodowy

Do życia powołany zostanie dziś tzw. CERT Narodowy – instytucja, która będzie czuwać nad cyber bezpieczeństwem Polski. Jej kluczowymi zadaniami będzie szybka wymiana informacji o zagrożeniach między instytucjami i koordynacja działań państwa w zakresie cyber bezpieczeństwa.

Oprócz części operacyjnej znajdzie się w niej również sekcja badawczo-rozwojowe, szkoleniowa i część analityczna. W jednym miejscu, 24 godziny na dobę, każdego dnia, dyżurować będą specjaliści z najważniejszych sektorów gospodarki m.in. energetycznego, bankowego, telekomunikacyjnego.

Dr Łukasz Kister, ekspert ds. bezpieczeństwa mówi, że powołanie nowej instytucji to dobry znak.

Jest to element, który daje szansę na koordynację działań wszystkich podmiotów, które może dotknąć cyberatak. Poza instytucjami państwa najważniejszą rolę odgrywają podmioty prywatne, bo to spółki prywatne są dostawcami usług internetowych. Prywatni przedsiębiorcy są w głównej mierze operatorami infrastruktury krytycznej w kraju, a więc dużo większy nacisk Narodowe Centrum Cyber bezpieczeństwa kładzie na integrację, porozumienie, koordynację tych wszystkich podmiotów związanych z nowymi technologiami informatycznymi, niż na takie – dotychczas rozumiane – zarządzanie czy dowodzenie w obszarze tego rodzaju współczesnej walki na arenie międzynarodowej – wyjaśnia Łukasz Kister.

CERT Narodowy będzie częścią Narodowego Centrum Cyber bezpieczeństwa, które będzie działało w ramach Narodowej Akademickiej Sieci Komputerowej NASK.

Resort cyfryzacji zapowiedział również budowę trójpoziomowego systemu bezpieczeństwa. Ma się on składać z systemu wczesnego ostrzegania, tzw. klastrów bezpieczeństwa, chroniących rejestry państwowe oraz systemów bezpieczeństwa w poszcególnych instytucji.

RIRM

drukuj