Drugi dzień Świąt Wielkanocnych

Tradycyjnie Ojciec Święty Franciszek spotkał się wiernymi na modlitwie Regina Coeli. Pozwólmy, aby radosne zadziwienie Niedzieli Wielkanocnej przeniknęło nasze myśli, spojrzenia, postawy, gesty i słowa – mówił Papież.

Dominującą myślą i uczuciem, które wyłania się z ewangelicznych opowieści o Zmartwychwstaniu jest radość pełna zadziwienia – zwracał uwagę Ojciec Święty. Papież wskazywał, że w liturgii przeżywamy te same uczucia, jakie mieli uczniowie, kiedy niewiasty przyniosły nowinę, że Jezus Zmartwychwstał.

Niech to doświadczenie, które zapisane jest mocno w Ewangelii, odciśnie się także w naszych sercach, i niech będzie widoczne w naszym życiu! – apelował Ojciec Święty.

Pozwólmy, aby radosne zadziwienie Niedzieli Wielkanocnej przeniknęło nasze myśli, spojrzenia, postawy, gesty i słowa … Niech to nie będzie tylko makijaż.! Niech pochodzi z wnętrza, z serca zanurzonego w źródle tej radości, podobnie jak serce Marii Magdaleny, która płakała z powodu utraty swego Pana i nie mogła uwierzyć własnym oczom widząc Go zmartwychwstałego – mówił Ojciec Święty.

Ten, kto tego doświadczy staje się świadkiem Zmartwychwstania, ponieważ w pewnym sensie sam zmartwychwstał – zwracał uwagę papież Franciszek.

Wtedy staje się zdolnym by wnosić „promień” światła Zmartwychwstałego w różne ludzkie sytuacje” w te szczęśliwe, czyniąc je jeszcze piękniejszymi i zachowując je od egoizmu; oraz w  bolesne ludzkie wydarzenia, przynosząc spokój i nadzieję – dodał Papież.

Ojciec Święty podkreślał, że Maryja jest dla nas najlepszym wzorem jak przeżywać tajemnice paschalne. Przeszedłszy przez doświadczenie śmierci i zmartwychwstania swojego Syna, przeżywając je w wierze, jako najwyższy wyraz miłości Boga, jej serce stało się źródłem pokoju, pocieszenia, nadziei i miłosierdzia” – mówił papież.

Na zakończenie Jego Świątobliwość życzył wszystkim „spędzenia w radości i pokoju ducha Poniedziałku Wielkanocnego, który przedłuża radość Zmartwychwstania Chrystusa”.

 

 

TV Trwam News

drukuj