Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, jedno z najmłodszych świąt narodowych. Zostało ono uchwalone 20 lutego 2004 roku. Początkowo w trakcie procesu legislacyjnego Senat RP proponował zamienić Dzień Flagi na Dzień Orła Białego, argumentując, że godło jest naczelnym symbolem narodowym. Sejm odrzucił jednak ten projekt poprawki i ostatecznie ustanowił 2 Maja Świętem Flagi Narodowej. Dziś obchodzimy także Dzień Polonii i Polaków za granicą.

Data 2 Maja nie jest przypadkowa, gdyż właśnie tego dnia w 1945 roku, podczas zdobywania Berlina polscy żołnierze umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa – Siegessäule. W PRL-u natomiast 2 Maja ściągane były zazwyczaj flagi narodowe po obchodach 1-go Maja tak, aby nie były wywieszone w dniu zniesionego przez władze święta Konstytucji 3 Maja.

Dzisiejszy dzień to także Światowy Dzień Polonii ustanowiony w 2002 roku, w celu oddania szacunku wszystkim Polakom na całym świecie, którzy także mieli swój wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Początki polskiej flagi sięgają pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1792 roku oraz czasów zaborów. Jej kolorystyka odnosi się do naszego godła – białego orła na czerwonej tarczy herbowej. Ważną datą w historii polskich barw narodowych jest dzień 7 lutego 1831 roku. Wtedy to Sejm uchwalił, że narodowe kolory stanowić będą kolory herbowe Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli kolor biały z czerwonym. Większego znaczenia nabrały one dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Wówczas flaga stała się oficjalnym symbolem państwa.

Podczas II wojny światowej biało-czerwona flaga stała się oznaką hartu ducha, patriotyzmu i niezłomności polskiego narodu. Natomiast po wojnie używanie symboli narodowych było karalne. Władze zaczęły zmieniać wizerunek orła, usunięto koronę z głowy orła, a wywieszanie flagi było traktowane, jako wyraz buntu.

Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Dlatego też na fladze biel znalazła się u góry. W polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

katolik.pl/RIRM

drukuj