Dyrektor Archiwum IPN: 25 kwietnia posiedzenie Kolegium IPN z udziałem szefów służb

25 kwietnia odbędzie się posiedzenie Kolegium IPN, na które zaproszono szefów służb i ministrów nadzorujących służby specjalne, z prośbą o ustosunkowanie się do sprawy przeglądu materiałów z tzw. zbioru zastrzeżonego – poinformowała w środę PAP dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk.

Kruk, pytana przez PAP o to, czy służby specjalne zakończyły przegląd materiałów z tzw. zetki, odpowiedziała: „Straż Graniczna jest jedyną służbą, która przegląd całości (tzw. zbioru zastrzeżonego – PAP) zakończyła. Agencja Wywiadu poinformowała nas też o fakcie zakończenia przeglądu, natomiast nie mamy jeszcze od nich pełnej informacji, co do tego, o które materiały będą wnioskować do nadania im klauzuli tajności”.

Dodała, że przeglądu nie zakończyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

„Nie mamy żadnych informacji od wojskowych służb: ani od Służby Wywiadu Wojskowego, ani od Służby Kontrwywiadu Wojskowego” – zaznaczyła.

25 kwietnia odbędzie się posiedzenie Kolegium IPN, na które szef Kolegium – prof. Jan Draus – zaprosił szefów służb i ministrów nadzorujących służby specjalne, z prośbą o przybycie i ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji” – powiedziała Kruk.

Dyrektor Archiwum IPN dopytywana, czy przewidywane są wnioski o utajnienie przeglądanych dokumentów, odpowiedziała: „Oczywiście, że tak. To byłoby co najmniej dziwne, gdyby w całym tym ogromnym zbiorze, który na początku jego powstania liczył około 50 tys. jednostek archiwalnych, nie znalazło się nic, co tej ochrony by wymagało. Z pewnością tam takie materiały są” .

Niezależnie od opóźnienia – zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN – przewidziany termin ujawnienia materiałów z byłego „zbioru zastrzeżonego” nastąpi 16 czerwca tego roku, czyli 12 miesięcy po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

„Prezes IPN zgodnie z art. 19 ust. 2 zastrzega sobie prawo nadania klauzuli tajności i zapewnienia warunków ochrony dokumentów niejawnych” – przypomniał w komunikacie z początku kwietnia IPN.

Z przepisów nowelizacji wynika, że do 15 czerwca bieżącego roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu (działające w porozumieniu z ministrem koordynatorem służb specjalnych), służby podległe MON i Komendant Główny Straży Granicznej (w odniesieniu do dokumentów wytworzonych przez b. Wojska Ochrony Pogranicza) mają czas, by dokonać przeglądu dokumentów. Po tej analizie część dokumentacji otrzyma klauzulę tajności na zasadach ustawy o ochronie informacji niejawnych, a część stanie się dokumentami jawnymi, do których dostęp będą mieli m.in. naukowcy oraz dziennikarze.

Pomimo tego 19 września ubiegłego roku kierownictwo IPN, a także Kolegium IPN uzgodniły m.in. z szefem MON Antonim Macierewiczem oraz ministrem koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim, że przegląd materiałów z tzw. zetki zakończy się wcześniej, czyli do 31 marca 2017 r. Zgodnie z planem po tym terminie – od kwietnia do połowy czerwca – służby i IPN miały rozstrzygać ewentualne kwestie sporne związane z nadaniem klauzul tajności.

PAP/RIRM

drukuj