fot. Katarzyna Cegielska

Drugi dzień XIX Forum Polonijnego w WSKSiM

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa 19 Forum Polonijne. Dziś w obradach przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą wzięli udział Marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz szef gabinetu prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski.

Drugi dzień XIX Forum Polonijnego rozpoczął się od oddania hołdu św. Janowi Pawłowi II przed pomnikiem Papieża Polaka, który znajduje się na terenie Kampusu WSKSiM.

Tegoroczne Forum Polonijne odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. O relacjach kraj – emigracja w koncepcji politycznej głowy państwa mówił sekretarz stanu i szef gabinetu prezydenta, minister Adam Kwiatkowski.

– Pan prezydent składał przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę i mówił, że chce łączyć. Chce łączyć i chce pamiętać o Polakach, którzy żyją poza granicami Polski. (…) Stąd decyzja pana prezydenta o powołaniu w Kancelarii Prezydenta RP nowego Biura, które nigdy do tej pory w niej nie istniało – Biura do spraw Kontaktu z Polakami za Granicą – wyjaśniał minister Adam Kwiatkowski.

Ważną rolę w relacjach z Polonią i Polakami za granicą odgrywa izba wyższa polskiego Parlamentu. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zaznaczył, że Forum Polonijne odbywające się w toruńskiej Uczelni jest dobrą okazją do rozmów z Polakami mieszkającymi za granicą.

– Mogłem porozmawiać o sprawach Polonii, o problemach Polonii. O kierunkach naszych działań, o naszych akcentach – jak powinniśmy je rozkładać w przyszłości i to bardzo cenne informacje dla mnie jako marszałka Senatu i osoby, która będzie koordynować wszystkie działania w zakresie pieczy nad Polonią. To bardzo istotne i dobre spotkanie. Wracają pieniądze do Senatu i ta piecza Senatu nad Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą będzie większa – powiedział marszałek Senatu.

Polski Senat podjął już stosowne konsultacje z Polakami mieszkającymi poza granicami kraju.

– Wyłaniają się już takie główne problemy, które, można powiedzieć, są takim mianownikiem dla wszystkich kontynentów i wszystkich krajów. W każdym kraju potrzebne jest takie wsparcie edukacji i nauki języka polskiego – wskazał Stanisław Karczewski.

Na takie wsparcie liczą miedzy innymi Polacy na Kresach Wschodnich.

– Oczekujemy, że będziemy mieli wsparcie od naszego państwa macierzystego – od Polski, bo to jest obowiązkiem władz polskich, wynikającym z konstytucji. Cieszymy się, że takie wsparcie otrzymujemy – powiedział europoseł, a zarazem przedstawiciel Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski.

Donata Wilk, na stałe mieszkająca w Szwajcarii, zwraca uwagę na istotną rolę corocznych spotkań przedstawicieli Polonii z całego świata odbywających się w Toruniu.

– Jest tutaj też możliwość udzielenia informacji czy przekazania tego wszystkiego, co dzieje się u nich na ich własnym podwórku – tych spraw polonijnych. Teraz właśnie pojawiła się taka możliwość – możliwość jakichś zmian czy niesienia pomocy Polonii, ponieważ często zdarzają się różne sytuacje czy różne problemy, z którymi nie są w stanie poradzić sobie sami i oczekują pomocy ze strony Polski – zwracała uwagę Donata Wilk.

Od lat współorganizatorem spotkań polonijnych jest Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Polscy marynarze – jak mówił przewodniczący Społecznego Komitetu Obrony Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie Bogusław Marciniak – odgrywają ważną rolę w kształtowaniu dobrego wizerunku o Polsce na całym świecie.

– Można tak skromnie powiedzieć, że marynarze są ambasadorami polskości na wszystkich kontynentach i portach całego świata – zaznaczył Bogusław Marciniak.

Drugi dzień XIX Forum Polonijnego zakończył program słowno-muzyczny w reżyserii pani Barbary Dobrzyńskiej, w wykonaniu studentów WSKSiM.

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj