Druga połowa roku trudniejsza dla górnictwa

Prezes JSW Jarosław Zagórowski ocenia, że z powodu spadających cen węgla i koksu druga połowa roku będzie   trudniejsza dla polskiego górnictwa.

„Wyniki pierwszego półrocza są satysfakcjonujące, zwłaszcza na tle pogarszającej się sytuacji na rynku cen węgla i koksu pod koniec drugiego kwartału. W naszej spółce produkcja węgla i koksu była wyższa niż zakładał plan techniczny” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Jarosław Zagórowski, prezes JSW.

„Wszystko wskazuje na to, że druga połowa roku będzie trudniejsza dla górnictwa. Polski prawdopodobnie nie ominie spowolnienie gospodarcze, a rynkowy poziom cen węgla i koksu jest zdecydowanie mniej korzystny niż
w tym samym okresie w ubiegłym roku” – dodał. Jastrzębska Spółka Węglowa w pierwszej połowie 2012 roku osiągnęła EBITDA na poziomie 1,544 mld zł wobec 1,22 mld zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 4,635 mld
zł wobec 4,66 mld zł w pierwszej połowie 2011 roku. Z kolei zysk netto wzrósł o ponad połowę i wyniósł 783,1 mln zł (517,3 mln zł w pierwszej połowie 2011 roku).

JSW podała, że w pierwszym półroczu 2012 roku produkcja węgla koksowego wzrosła o 11,4 proc. rdr do 4,9 mln ton, a wydobycie węgla energetycznego wzrosło o 17,6 proc. rdr do 2 mln ton. Łączna sprzedaż węgla, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 6,1 mln ton, tj. o 0,3 mln ton mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Produkcja koksu w I półroczu wzrosła o 35,7 proc. rdr do 1,9 mln ton. Sprzedaż koksu do odbiorców zewnętrznych wzrosła o 35,7 proc. rdr do 1,9 mln ton. Prezes Zagórowski poinformował w komunikacie, że spółka nie powiększa już zapasów.

„Przyrost zapasów dotyczył pierwszego kwartału, w drugim kwartale nie rosły już znacząco. Obecnie nie powiększamy zapasów, ale proces ich zbywania trwa dłużej niż oczekiwaliśmy, co wynika z pogorszenia sytuacji sektora
hutniczego i trudniejszej sytuacji na rynku stali w Europie. Sektor hutniczy jest dla nas kluczowym partnerem. Ze względu na możliwość dalszego pogorszenia się jego perspektyw do końca roku, koncentrujemy się na zwiększaniu
wydajności i aktywnym poszukiwaniu nowych zagranicznych odbiorców” – powiedział Zagórowski.

JSW podała, że w ramach działań zabezpieczających spółkę na przyszłość podpisano m.in. list intencyjny z ArcelorMittal Poland ws. przedłużenia dotychczasowej współpracy w zakresie dostaw węgla koksowego, koksu i gazu koksowego. Nakłady na inwestycje rzeczowe w grupie JSW w pierwszym półroczu wyniosły 821,4 mln zł, podczas gdy w całym 2011 było to 1489,4 mln zł. JSW podała, że w segmencie węglowym na inwestycje przeznaczono 721 mln zł, a w segmencie koksowym inwestycje wyniosły 61,7 mln zł.

„Wszystkie inwestycje z pierwszego półrocza tego roku realizowane były zgodnie z założonym planem i uwzględniały przyłączenie do Grupy KK Zabrze i WZK Victoria oraz przygotowanie niezbędnych zdolności wydobywczych kopalń w następnych latach” – napisano w komunikacie.

PAP
drukuj