fot. PAP

Dramatyczne warunki życia rodzin w Polsce

Wyniki raportu „Warunki życia rodzin w Polsce” stanowią duże wyzwanie dla władz państwowych i samorządowych każdego szczebla – uważa ks. prof. Wiesław Przygoda z Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski.

Dane raportu Głównego Urzędu Statystycznego są zatrważające. W niedostatku lub biedzie żyje blisko półtora miliona dzieci, zaś zagrożonych ubóstwem jest 23 proc. społeczności wiejskiej i 11 proc. społeczności miejskiej. Społeczności tej nie można zostawić na pastwę losu.

Ponadto 1/5 rodzin posiadających co najmniej troje dzieci ze względu na ubóstwo odmawia sobie mięsa, podobnie postępuje 1/4 rodziców samotnie wychowujących dzieci. Prawie 1/4 rodzin wielodzietnych ma problemy z opłaceniem mieszkania, a 1/3 samotnych rodziców ma kłopoty ze spłatą kredytów. Pół miliona dzieci ze względów finansowych nie korzysta z płatnej specjalistycznej pomocy lekarskiej. To tylko niektóre dane raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Są one zatrważające i stanowią duże wyzwanie zarówno dla państwa, jak i Kościoła w Polsce. Dojrzałe społeczeństwo demokratyczne dba o wszystkich swoich członków. Wspiera słabych i daje szansę rozwoju również tym, którym nie poszczęściło się w życiu – podkreślił ks. prof. Wiesław Przygoda z Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski.

– Nowy system gospodarczy jest bardziej wymagający od wszystkich  jego uczestników. Nie każdego stać na wysokie wykształcenie, albo na zażyłe relacje z ludźmi trzymającymi władzę. Wolny rynek jest bezlitosny dla ludzi słabo wykształconych, chorych i niepełnosprawnych. Pamiętajmy, że miarą wartości systemu społeczno-politycznego jest troska o najsłabsze ogniwo w łańcuchu wiążącym poszczególne grupy w społeczeństwie – mówi ks. prof. Wiesław Przygoda.

Ksiądz Profesor w swoich słowach zwrócił także uwagę na działalność organizacji non-profit, takich jak m.in.: Caritas, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia czy Towarzystwo Pomocy Bezdomnych im. św. Brata Alberta. Zaakcentował ich wielką potrzebę istnienia, która po tym raporcie ujawniła się jeszcze mocniej.

TV Trwam News/RIRM

drukuj