Dr Piątkowski: w szkolnictwie wyższym jest dużo do ulepszenia

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwają prace nad tzw. Ustawą 2.0, czyli nową ustawą o szkolnictwie wyższym; prowadzone są też szeroko zakrojone konsultacje. W obszarze szkolnictwa wyższego jest wiele do ulepszenia – wskazuje politolog dr Grzegorz Piątkowski.

Politolog podkreśla, że na stan edukacji wyższej w naszym kraju wpłynęło umasowienie studiów, na które uczęszczało coraz więcej osób.

– Wcześniejsi ministrowie chcieli, aby jak najwięcej osób szło na studia. Mniejszą uwagę kładziono na jakość szkolnictwa, a większą aby jak najwięcej studentów opuszczało mury uczelni. To oczywiście odbija się później na dwóch aspektach, tzn. na jakości polskiej nauki i na potencjale polskich studentów, polskich absolwentów na rynku pracy. Tutaj jest niesłychanie istotna waga studiów. Te studia powinny nie tylko przygotowywać część osób do podjęcia działalności naukowej, ale w przytłaczającej większości powinny przygotowywać do wejścia na rynek pracy – wskazuje politolog.

Projekt założeń nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ma być przedstawiony podczas Narodowego Kongresu Nauki. Jednym z rozwiązań, które mają się w nim pojawić, jest podział uczelni na trzy typy: dydaktyczne, badawczo-dydaktyczne i badawcze.

Spotkanie będzie się odbywać 19 i 20 września w Krakowie i jest poprzedzane szeregiem comiesięcznych konferencji poświęconych m.in. zmianom w prawie dotyczącym uczelni.

RIRM

drukuj