Dr J. Bukowski: TK powinien zdelegalizować Komunistyczną Partię Polski jeszcze przed 11 listopada

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych z Krakowa apeluje do władz o zrealizowanie kilku kwestii przed obchodami Święta Niepodległości. Chodzi o sprawy związane z narodowymi imponderabiliami, które nie zostały do tej pory załatwione.

Wśród nich jest m.in. uhonorowanie Orderem Orła Białego śp. gen. Ryszarda Kuklińskiego, a także przeniesienie grobów peerelowskich dygnitarzy z Powązek Wojskowych na inne cmentarze.

Kombatanci postulują także o nowe zagospodarowanie alei zasłużonych na tej narodowej nekropolii. Ponadto domagają się delegalizacji Komunistycznej Partii Polskiej – mówi dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.

– Istnienie partii, która w swej nazwie, programie i statucie odwołuje się do zbrodniczej ideologii komunizmu, jest w niepodległym państwie jakąś kompletną aberracją. Mam nadzieję, że to zostanie załatwione. Wiem, że Prokuratura Krajowa już prowadzi odpowiednie prace. Trzeba byłoby je na tyle przyspieszyć, żeby Trybunał Konstytucyjny, bo to jego kompetencja, mógł jeszcze przed 11 listopada 2018 roku zdelegalizować Komunistyczną Partię Polski – wskazuje dr Jerzy Bukowski.

RIRM

drukuj