Dowództwo WOT przejęło tradycje Komendy Głównej Armii Krajowej

Pokazaliście, że Polska może być Polską, pokazaliście, że nigdy nie zostawiacie swoich, nigdy nie zostawiacie ojczyzny – powiedział weteranom Armii Krajowej, szef MON Antoni Macierewicz podczas uroczystości przekazania Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej tradycji Komendy Głównej Armii Krajowej.

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podkreślił zwracając się do gości honorowych uroczystości: „I przyszła ta wielka chwila, którą dzisiaj przeżywamy – ten moment niezwykły, czas niezapomniany, kiedy stojące przede mną Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, najmłodszej formacji Polskich Sił Zbrojnych (…) kość z kości i krew z krwi narodu polskiego przejmuje wasze tradycje, wasz dorobek, wasz wysiłek”.

„Waszą dzielność, mądrość i nieustępliwość” – dodał.

„Bo wasza służba w tamtym czasie (…), miała przedtem wymiar patriotyczny, wymiar duchowy, wymiar woli zwycięstwa i woli walki. I wymiar nieustępliwości” – podkreślił szef MON. Dodał: „Tę wolę po was przejmujemy. Przejmujemy dorobek taktyki walki”.

Kierując słowa do żołnierzy WOT, Macierewicz stwierdził: „Sądzę, że zdajecie sobie sprawę, że to było marzenie pokoleń Polaków”.

Następnie odczytano decyzję ministra obrony narodowej „w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji Komendy Głównej AK przez Dowództwo wojsk Obrony Terytorialnej” (na podstawie Ustawy z dn. 14 grudnia 1995 r.), a Antoni Macierewicz złożył pod nią swój podpis i wręczył dokument dowódcy WOT, gen. Wiesławowi Kukule.

W dalszej części uroczystości w warszawskiej Cytadeli projekt Orła Wojsk Obrony Terytorialnej na ręce dowódcy WOT przekazał prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, prof. dr hab. Leszek Żukowski (ps. Antek), żołnierz Szarych Szeregów i uczestnik Powstania Warszawskiego. Z kolei projekt flagi WOT przekazał gen. Kukule kpt. w st. spocz. dr Janusz Kamocki (ps. Mamut), członek konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej, żołnierz Armii Krajowej.

Dowódca WOT gen. Kukuła oba projekty wręczył szefowi MON.

Jak podano w komunikacie MON, „kolejnym krokiem w procedowaniu nadania Orła i Flagi Wojskom Obrony Terytorialnej będzie nowelizacja Ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Na wniosek dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej z 8 maja 2017 r., Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jednogłośnie zaakceptowało wniosek o umieszczenie na tarczy Orła WOT, Znaku Polski Walczącej („Kotwicy”). Kierując na ręce gen. Wiesława Kukuły pismo w tej sprawie, Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK prof. dr. hab. Leszek Żukowski poinformował, że „Prezydium z uznaniem przyjęło deklarację kontynuacji przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej tradycji Armii Krajowej i jej Komendy Głównej, jako siły reprezentującej walkę całego narodu o wolność i niepodległość ojczyzny”.

Jak informuje oficjalna strona MON, Orzeł Wojsk Obrony Terytorialnej w zaproponowanym projekcie jest orłem w koronie zamkniętej, ze wzniesionymi skrzydłami, głową zwróconą w prawo, siedzący na tarczy amazonek, na której widnieje Znak Polski Walczącej („Kotwica”). Flaga WOT w zaproponowanym projekcie jest prostokątnym płatem tkaniny czerwonej o barwie Rzeczypospolitej Polskiej, zakończonym dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku płata flagi jest umieszczony wizerunek Orła Wojsk Obrony Terytorialnej.

PAP/RIRM/TV Trwam News

drukuj