fot. PAP/Radek Pietruszka

Dobiegła końca wizyta prezydenta A. Dudy w USA

Zakończyła się wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. W ostatnim dniu 74. Sesji Zgromadzenia Ogólnego szef państwa polskiego uczestniczył w spotkaniach dotyczących praw dziecka i intensyfikacji działań na rzecz Agendy 2030.

Ostatni dzień wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych to przede wszystkim spotkania w siedzibie ONZ. Jedno z nich odbyło się w kontekście 30. rocznicy uchwalenia Konwencji Praw Dziecka.

– Jako członkowie ONZ mamy moralną i prawną odpowiedzialność, by chronić wszystkie dzieci i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by ochronić ich prawa – mówił Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał, że Konwencja Praw Dziecka powstała z inicjatywy Polski. Pomysł utworzenia dokumentu powstał w 1979 roku, który był obchodzony jako Międzynarodowy Rok Dziecka. Szef państwa polskiego zaznaczył, że mimo konwencji wiele dzieci musi mierzyć się z przemocą.

– Niestety zbyt często dzieci są traktowane jak przedmioty, wykorzystywane, a nawet zabijane. Przemoc wyraża się w różnych formach, w tym jako przemoc domowa, przemoc w szkole, w lokalnej wspólnocie, a także w internecie – wskazał Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że wiele dzieci jest pozbawionych szczęśliwego, normalnego dzieciństwa. Według danych UNICEF 262 mln dzieci nie chodzi do szkoły, a 650 mln dziewczynek jest zmuszanych do wyjścia za mąż przed 18. rokiem życia.

W środę szef państwa polskiego uczestniczył także w spotkaniu poświęconym intensyfikacji działań, których celem jest wdrożenie Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, tzw. Agendy 2030.

– Polska już w ubiegłym roku, zatem zaledwie 3 lata po przyjęciu Agendy 2030, zaprezentowała dobrowolny przegląd realizacji jej zapisów na poziomie krajowym, co jest wyrazem naszego najwyższego zaangażowania w ten doniosły proces – mówił Andrzej Duda.   

Prezydent wskazał, że dla polskiego rządu priorytetem jest m.in. ograniczenie ubóstwa i poprawa jakości życia całego społeczeństwa.

– Równie ważne jest zapewnienie dobrej jakości edukacji, równości praw między kobietami a mężczyznami oraz promocja społeczeństwa inkluzywnego poprzez budowanie na wszystkich szczeblach skutecznych i odpowiedzialnych instytucji sprzyjających włączeniu społecznemu – powiedział Prezydent RP.

Dlatego tak ważna w Polsce jest polityka społeczna, a w szczególności prorodzinna – podkreślił Andrzej Duda. Dodał, że Polska nie zapomina o kwestiach klimatycznych i nieustannie prowadzi działania w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie lesistości w kraju. Szef państwa polskiego wskazał, że od 1945 roku powierzchnia lasów zwiększyła się o 50 proc.

TV Trwam News

drukuj