Do przedszkoli będą przyjmowane tylko szczepione dzieci?

Przyjmowanie do przedszkoli jedynie zaszczepionych dzieci – to postulat wrocławskiego komitetu „Szczepimy, bo myślimy”. Dziś w Sejmie złożono dokumenty konieczne do jego oficjalnej rejestracji.

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza „Szczepimy, bo myślimy” jest odpowiedzią na działania ruchów antyszczepionkowych. Jej celem jest wprowadzenie rozwiązań prawnych, które pozwalałyby samorządom na odmowę przyjęcia niezaszczepionych dzieci do przedszkoli czy żłobków.

Od momentu zarejestrowania komitetu obywatelskiego inicjatywy ustawodawczej jego członkowie będą mieli trzy miesiące na zebranie 100 tys. podpisów. Jeśli się to uda, projekt trafi pod obrady Sejmu.

Projekt zakłada, że przez pierwszy rok obowiązywania nowego prawa samorządy mogłyby wprowadzić kryterium szczepień. W latach kolejnych miałby funkcjonować taki obowiązek.

Mamy szerokie poparcie środowiska lekarskiego – mówi mec. Marcin Kostka, jeden z inicjatorów projektu.

– Mamy poparcie m.in. izb lekarskich, które prężnie pomagają nam od samego początku, jak również środowiska diagnostów. Rozmawialiśmy też z Naczelną Izbą Pielęgniarek, wysłaliśmy zapytania do izb aptekarskich. Włączają się także studenci z uczelni medycznych, którzy sami chcą zbierać podpisy. Wsparło nas też porozumienie zielonogórskie. Listę będzie można zatem podpisać w całym kraju – dodaje mec. Marcin Kostka.

Zbiórkę podpisów pod projektem rozpoczęto kilka tygodni temu.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj