fot. Mateusz Marek/Nasz Dziennik

Do dziś organizacje pozarządowe mogą wnioskować o dotacje

Do godziny 16.15 organizacje pozarządowe mogą wnioskować o finansowe wsparcie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dofinansowywane są projekty zwiększające zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Dotychczasowy regulamin konkursu został w tym roku znowelizowany. Część dotacji będzie można wykorzystać na rozwój organizacji (zakup sprzętu, remont siedziby).

Dotację w ramach FIO mogą uzyskać organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kluby sportowe działające non profit, a także parafie, domy zakonne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej.

Zastrzeżono, że jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę. Dotację można otrzymać na projekty zachęcające obywateli do realizacji oddolnych inicjatyw, dające im możliwość zdobywania wiedzy w sferze działań obywatelskich, przyczyniające się do wzrostu udziału obywateli w sprawach publicznych i wzmacniające potencjał NGO-sów. W ramach tych dziedzin można uzyskać od 20 tys. do 1 mln zł dotacji.

Oferty w ramach FIO należy złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: fio.niw.gov.pl.

FIO przypomina, że w ostatnim dniu naboru dostęp do systemu może być utrudniony z powodu dużej liczby składanych aplikacji.

Wyniki mają być znane do 1 maja. Pula pieniędzy dla organizacji pozarządowych w ramach rządowego programu FIO wynosi 60 mln złotych.

Narodowy Instytut Wolności prowadzi program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich od tego roku. Wcześniej koordynowało go Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

PAP/RIRM

drukuj