„Dar Młodzieży” 18 grudnia dotrze do San Francisco

„Dar Młodzieży” już jutro dotrze do San Francisco. Polski żaglowiec opływa dookoła świat z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Dar Młodzieży” – to bez wątpienia najpiękniejszy polski żaglowiec.

Fregata opływa dookoła świat z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rejs to także promocja Polski na świecie.

Obecnie trzymasztowiec zmierza do San Francisco. To szesnasty port Rejsu Niepodległości.  We wtorek planowane jest przepłynięcie fregaty pod słynnym mostem Golden Gate. „Dar Młodzieży” zostanie powitany przez amerykańskie jednostki – żaglówki i łodzie pożarnicze.

Święta Bożego Narodzenia uczestnicy rejsu spędzą w Los Angeles.

Załoga to głównie młodzież – laureaci ogólnopolskiego konkursu, studenci Uniwersytetu Morskiego oraz uczniowie szkół morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Rejs Niepodległości to wspólna inicjatywa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.

TV Trwam News/RIRM

drukuj