Czy powstanie zespół Laska?

Prof. Marek Żylicz – ekspert międzynarodowego prawa lotniczego, były członek komisji Jerzego Millera mówi, że nie ma prawnych podstaw ku temu by powstał zespół Macieja Laska – przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych badający przyczyny katastrofy smoleńskiej.  

Poseł Jarosław Zieliński zwraca uwagę, że eksperci z komisji Jerzego Milera obciążeni są już wypowiedziami, co poddaje pod wątpliwość powstanie kolejnego zespołu z ich udziałem.

– Nie wierze w sens i skuteczność działań, a nawet w intencje – tych ludzi, którzy już coś mówili na ten temat, brali udział w zespołach. To doprowadziło do podania nieprawdziwych okolicznych i tworzenia fałszywego obrazu. Dlatego byłbym bardzo  sceptyczny wobec udziału w takich inicjatywach jakichkolwiek ekspertów z komisji Jerzego Millera. Oni są obciążeni tym co powiedzieli. Dlatego wydaje mi się, że większy sens miałaby taka dyskusja jaką proponujemy jako zespół parlamentarny badający przyczyny katastrofy smoleńskiej, a mianowicie żeby nasi eksperci, którzy badają sprawę w sposób niezależny, otwarty, szczery, dążący do prawdy  mogli skonfrontować swoje wyniki badań z tymi ekspertami, którzy wcześniej ogłosili swoja wersję – powiedział pos. Jarosław Zieliński.

Maciej Lasek proponuje, by zamiast wspólnej debaty eksperci zespołu parlamentarnego ds. katastrofy smoleńskiej indywidualnie rozmawiali z ekspertami rządowej komisji.Poseł Antoni Macierewicz szef parlamentarnego zespołu podtrzymuje swoje stanowisko i ponawia zaproszenie do udziału w debacie naukowej zaplanowanej na 5 lutego.

– W systemach totalitarnych ustalenia naukowe były podejmowane na rozkaz władzy politycznej i pan Lasek chciałby taki system kontynuować. On jako przewodniczący komisji badania wypadków lotniczych będzie przesłuchiwał i wydawał orzeczenia. Tymczasem jak wiemy to on w ramach komisji Millera podpisał nieprawdziwe tezy i dokonał zafałszowań materiału faktograficznego. My stwarzamy szansę na naukową, otwartą, transparentną, obiektywna debatę – powiedział pos. Antoni Macierewicz.

RIRM 

drukuj