CBA zatrzymało sześć osób ws. korumpowania funkcjonariuszy Służby Więziennej

CBA zatrzymało sześć osób w sprawie dotyczącej korumpowania funkcjonariuszy Służby Więziennej, wśród nich dyrektora i zastępcę dyrektora jednego z zakładów karnych w woj. zachodniopomorskim. Zatrzymani usłyszeli m.in. zarzuty korupcyjne i przekroczenia uprawnień.

Wydział komunikacji społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego poinformował, że zatrzymań dokonali agenci szczecińskiej delegatury Biura we współpracy z funkcjonariuszami biura spraw wewnętrznych Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

„Jednocześnie agenci CBA przeszukali i zabezpieczyli dowody w trzech placówkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie oraz w mieszkaniach prywatnych” – podał wydział.

Śledztwo dotyczące wręczania korzyści majątkowych funkcjonariuszom Służby Więziennej obejmuje lata 2019-20. Działania prowadzone były pod nadzorem zachodniopomorskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

„W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty korupcyjne oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych. Sprawa nadal rozwija się” – zaznaczył wydział komunikacji społecznej CBA.

 

PAP

drukuj