Bundestag unieważnia związki osób niepełnoletnich

Na mocy przyjętej przez Bundestag ustawy wszystkie związki z osobami poniżej 16. roku życia stały się automatycznie nieważne.

W związku z napływem do Niemiec imigrantów z krajów muzułmańskich oraz afrykańskich w kraju wrosła liczba związków z udziałem osób nieletnich. W ubiegłym roku ich liczbę szacowano na 1,5 tys. Według oficjalnych danych, w aż 360 związkach jeden z partnerów ma mniej niż 14 lat. Dotyczy to głównie dziewczynek, często oddawanych dużo starszym mężczyznom jako żony.

Wczoraj Bundestag przyjął specjalną ustawę, która unieważnia wszystkie związki z osobami poniżej 16. roku życia, również te zawarte zgodnie z lokalnym prawem w kraju pochodzenia imigranta. Nieletni, którzy żyją już w związku i przybywają do Niemiec, są oddzielani od współmałżonka i oddawani pod opiekę urzędu do spraw młodzieży tzw. Jugendamtu. O przyszłości małżonków między 16. a 18. rokiem życia ma decydować sąd rodzinny. W wyjątkowych przypadkach będzie on mógł uznać legalność związku, jeśli partnerzy ukończyli już 18 lat.

TV Trwam News/RIRM

drukuj