Budżet USA na 2018 rok: groźba zmniejszenia pomocy dla Europy Środkowej

Przedstawiony przez prezydenta Trumpa projekt budżetu na 2018 rok, mimo zwiększenia o prawie 10 procent wydatków na obronę, grozi zmniejszeniem amerykańskiej pomocy wojskowej dla zagranicy – w tym dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Preferencje w wydatkach rządu federalnego, jakie znalazły odbicie w projekcie budżetu na 2018 r. oznaczają nie tylko ograniczenie wydatków na programy pomocy zagranicznej Departamentu Stanu, ale i cięcia w programach pomocy wojskowej dla zagranicy – wskazują analitycy wydatków militarnych z branżowego portalu „Defense News”.

Przedstawiony przez prezydenta projekt budżetu na rok 2018 przewiduje drastyczną redukcję i zmianę zasad przyznawania amerykańskiej pomocy wojskowej. Jak wskazuje portal „Defense News” bezzwrotne subwencje na zakup amerykańskiej broni mogą być zastąpione pożyczkami i gwarancjami kredytowymi na ten cel.

Analitycy podkreślają, że w projekcie budżetu na rok 2018, który jest pierwszym projektem przygotowanym za rządów prezydenta USA Donalda Trumpa, jedynie amerykańska pomoc militarna dla Izraela nie została zmniejszona.

W przypadku krajów Europy Środkowo-Wschodniej najważniejszym programem pomocy militarnej dla regionu jest zainicjowany przez Baracka Obamę podczas wizyty w Polsce w czerwcu 2014 r. program European Reassurance Initiative (ERI – Europejska Inicjatywa Wzmocnienia).

Izba Reprezentantów zaakceptowała prawie czterokrotne zwiększenie nakładów na ten program z 789 milionów dolarów w roku budżetowym 2016 do 3,4 mld dolarów w bieżącym roku budżetowym 2017, który rozpoczął się 1 października 2016 roku. (Rok budżetowy w Stanach Zjednoczonych obejmuje okres od 1 października roku bieżącego do 30 września roku przyszłego).

Zaaprobowany przez Izbę Reprezentantów przydział środków na obronę nie został jednak jeszcze rozdysponowany, ponieważ do tej pory Senat nie przegłosował swojej wersji Ustawy o przydziałach budżetowych na obronę. Ponieważ zaś Kongres nie przyjął wspólnej ustawy o przydziałach budżetowych na obronę, Pentagon od 1 października ubiegłego roku działa w oparciu o prowizorium budżetowe, które wygaśnie 28 kwietnia bieżącego roku.

Dalsza działalność Pentagonu w oparciu o prowizorium – zdaniem ekspertów z portalu „Defense News” – „może utrudnić i opóźnić rotację amerykańskich brygad pancernych w państwach takich, jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia i Bułgaria”.

PAP/RIRM

drukuj