B. wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz występuje z PO

Były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz poinformował, że podjął decyzję o wystąpieniu z PO; uzasadnił tę decyzję nieudolnością kierownictwa partii. „Platforma Grzegorza Schetyny nie jest moją partią” – podkreślił.

„W swojej działalności publicznej zawsze kierowałem i kieruję się takimi wartościami, jak uczciwość, współdziałanie, dobro mieszkańców i wspólne poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań. Wartością nadrzędną jest dla mnie dobro obywateli, nie zaś partyjne układanki, czy rozrachunki. Dlatego nie zgadzam się na działania, które mają na celu zajmowanie się głównie politycznymi przepychankami, nie zaś pracą nad tym, co jest najlepsze dla obywateli” – napisał w oświadczeniu Wojciechowicz, który w latach 2006-16 był zastępcą prezydenta Warszawy.

„Mimo że od dwóch lat państwo polskie jest niszczone przez Prawo i Sprawiedliwość, opozycji nie udało się ani zatrzymać tych szkodliwych działań, ani zbudować realnej, dającej nadzieję alternatywy” – przekonywał Wojciechowicz.

Ocenił, że Platforma „nieudolnie próbuje zatrzymać złą zmianę”.

„Na skutek braku umiejętności łączenia różnych środowisk Grzegorz Schetyna jawi się dzisiaj jako główny >>utrwalacz<< władzy PiS” – podkreślił Wojciechowicz.

Wojciechowicz uznał, że nie ma dla niego miejsca „w tak zarządzanej Platformie Obywatelskiej”; zadeklarował zarazem szacunek dla „wielu przyjaciół, którzy w dalszym ciągu pozostają w szeregach Platformy.

PAP/RIRM

drukuj