B. Szydło: Opinia rzecznika TSUE to próba przeforsowania nowych zasad funkcjonowania Wspólnoty

fot. PAP/EPA

„Wydanie przez rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej opinii o oddaleniu polskiej i węgierskiej skargi na mechanizm warunkowości to próba przeforsowania nowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej” – napisała w mediach społecznościowych europoseł Beata Szydło.

Polska nadal nie otrzymała środków z Funduszu Odbudowy. Unijne organy zarzucają Polsce naruszanie praworządności. Podobne oskarżenia padają pod adresem Węgier. Szantaż finansowy, którego dopuszcza się Unia Europejska, nie ma podstaw prawnych, a blokowanie środków jest narzędziem politycznej presji – powiedział wiceminister sprawiedliwości, Marcin Romanowski.

– To jest bezczelne, bezprawne przeciąganie po to, żeby szantażować Polskę i Węgry z powodów politycznych – zaznaczył wiceminister Marcin Romanowski.

Polska oraz Węgry zaskarżyły mechanizm warunkowości wiążący wypłatę unijnych środków z praworządnością. Argumentowano, że nowy mechanizm nie daje żadnych podstaw ani kryteriów do oceny. Dodatkowo instytucjom europejskim nie zostały powierzone kompetencje do oceniania praworządności krajów członkowskich. Skarga została oddalona.

„Należy oddalić skargi Polski i Węgier na system warunkowości wprowadzony w celu ochrony budżetu Unii w przypadku naruszeń zasad państwa prawnego” – oświadczył Manuel Campos Sanchez-Bordona, rzecznik generalny TSUE.

Europoseł Beata Szydło podkreśliła, że opinia rzecznika generalnego TSUE wykracza poza ramy Traktatów.

„Rzecznik generalny TSUE opowiedział się za odrzuceniem skargi Polski i Węgier na tzw. mechanizm warunkowości. W swojej opinii rzecznik wykracza daleko poza ramy prawne traktatów. To próba przeforsowania nowych zasad funkcjonowania UE bez zgody państw członkowskich” – napisała na Twitterze Beata Szydło.

To już kolejny spór pomiędzy Polską a TSUE o praworządność. Europejskie instytucje nie są jednak konsekwentne w swoich działaniach. Gdy rzecznik generalny odrzucił skargę Polski i Węgier, w TSUE zapadł wyrok o zakończeniu postępowania wobec Niemiec w sprawie prymatu prawa unijnego. Polska też była w podobnej sytuacji. Wtedy nie zakończono postępowania, a Komisja Europejska żądała od Polski, by uznała wyższość unijnego prawa nad krajowym.

TV Trwam News

drukuj