Arłukowicz przedstawi projekt decentralizacji NFZ

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz przedstawi dziś projekt zmian dotyczących decentralizacji Narodowego Funduszu Zdrowia. W najbliższych dniach zaprezentowane zostaną także propozycje zmian w podstawowej opiece zdrowotnej.

Zmiany maja wpłynąć m.in. na poprawę jakości świadczeń udzielanych dzieciom. Szef resortu zdrowia zapowiedział, że jednym z elementów związanych z decentralizacją NFZ będzie m.in. dążenie do tego, by dużo większą niż dotychczas rolę w podejmowaniu decyzji związanych z kontraktowaniem świadczeń miały regiony.

O potrzebie zmian mówił także poseł Bolesław Piecha, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia. Jak zaznaczył zmianom podlegać powinno wiele kwestii kulejącej dziś Służby Zdrowia. Jak dodaje poseł Piecha – minister zdrowia powinien głównie skupić się na stworzeniu nowej instytucji, która efektywniej zastąpiłaby NFZ. Poseł obawia się jednak, że i tym razem wprowadzone zmiany będą jedynie doraźną pomocą.

Obawiam się, że będzie to kolejna łata, która będzie próbowała zakleić niedostatki systemu w związku z tymi sprawami, które toczyły się w ostatnim czasie. Mam na myśli opiekę i ratownictwo medyczne jak też podstawową opiekę medyczną nad dziećmi. Z dotychczasowych przecieków, które gdzieś tam się pojawiają, dowiadujemy się że nie są możliwe jakieś poważne ruchy finansowe. Wszyscy jednak wiemy, że jeżeli nie przesuniemy środków finansowych na wzmocnienie ratownictwa medycznego i państwowej opieki zdrowotnej to będzie to jedynie wypełnienie kolejnego papieru – zaznacza poseł Bolesław Piecha.

RIRM

drukuj