fot. flickr.com

ARiMR: Wydłużono termin naboru wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych do 15 lutego 2021 roku

Do 15 lutego 2021 r. został wydłużony termin naboru wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Maksymalna kwota dofinansowania, jakie można uzyskać to 0,5 mln zł na jednego beneficjenta.

https://twitter.com/ARiMR_GOV_PL/status/1347449433127067648

Jak podała w komunikacie ARiMR, termin składania wniosków o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” został wydłużony do 15 lutego 2021 r.

„Chcemy, aby jak najwięcej zainteresowanych mogło skorzystać z takiego wsparcia. Zależy nam na tym, aby przedsiębiorstwa, które już świadczą usługi na rzecz rolników, mogły rozwijać swoją działalność” – wskazała Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dodała, że wysokość dofinansowania, jakie można uzyskać to maksymalnie 0,5 mln zł na jednego beneficjenta.

Agencja wskazała, że refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje.

Jak podkreślono, finansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

Agencja przypomniała, że pierwotnie termin składania wniosków o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” upływał 13 stycznia oraz że pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo. Firma, która wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

ARiMR podał, że wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

PAP

drukuj