ARiMR: Do 100 tys. zł na zabezpieczenie wód przed azotanami

Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski od rolników, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje związane z ochroną wód przed zanieczyszczeniem azotanami.

W piątkowym komunikacie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wyjaśniła, że wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. złotych. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję i wynosi do 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika, 50 proc. kosztów w przypadku pozostałych rolników.

„Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w >>Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu<<, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników)” – poinformowała Agencja.

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR, można je będzie także składać za pośrednictwem biur powiatowych.

ARiMR wskazała, że każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydowała suma uzyskanych punktów.

Listy kolejności przysługiwania pomocy mają być opublikowane w terminie 50 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

PAP

drukuj