List poseł Anny Sobeckiej ws. pakietu onkologicznego

Poseł Anna Sobecka wystosowała list do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z apelem o interwencję ws. pakietu onkologicznego. Do biura posłanki trafiły uwagi środowisk lekarskich, które sygnalizują nieprawidłowości dotyczące pakietu.

Lekarze apelują m.in., aby określić standardy postępowania w poszczególnych rodzajach nowotworów na poszczególnych etapach postępowania począwszy od podejrzenia choroby nowotworowej aż do zakończenia leczenia i kontroli. Chcą także, aby we wstępnej diagnostyce onkologicznej uwzględnione było określenie jednoznacznych kryteriów rozpoznania choroby nowotworowej w poszczególnych typach nowotworów, które warunkowałoby rozliczenie pakietu.

List poseł Anny Sobeckiej do Ministra Zdrowia [Czytaj]

RIRM

drukuj