Andrzej Seremet przesłuchiwany przez komisję ds. wyłudzeń podatku VAT

Andrzej Seremet to kolejna osoba pełniąca w przeszłości funkcję prokuratora generalnego, która stanęła przed sejmową komisją śledczą ds. wyłudzeń VAT. Zeznania składa od godz. 10.00.

Andrzej Seremet funkcję prokuratora generalnego pełnił w latach 2010-2016. Był pierwszym prokuratorem, który nie łączył swojej roli ze stanowiskiem ministra sprawiedliwości. Zakres jego obowiązków był bardzo szeroki, obejmował między innymi walkę z przestępczością podatkową.

Posłowie pytają o działania, jakie podjął świadek, aby ścigać przestępstwa dotyczące wyłudzeń podatku VAT. Andrzej Seremet stwierdził, że za jego czasu prokurator generalny był ograniczony szeregiem barier, a jednocześnie funkcjonował w niepewnej sytuacji prawnej.

– Pan, jako prokurator generalny, stoi na straży praworządności. W ramach praworządności jest szeroko pojęte ściganie przestępczości. Pan powinien strzec przede wszystkim interesów państwa. Czy te działania w Pana mniemaniu były właściwe i wystarczające? – zapytał jeden z członków komisji.

– Wydaje mi się, że zrobiłem wszystko, co było możliwe przy całej mojej wiedzy o wszystkich zjawiskach, jakie były moim udziałem – odpowiedział Andrzej Seremet.

Komisja śledcza ds. VAT zakresem swoich prac objęła lata 2007-2015. Szacuje się, że Skarb Państwa stracił wówczas ok. 250 mld zł. Wcześniej śledczy przesłuchali m. in. dwóch byłych ministrów sprawiedliwości – Zbigniewa Ćwiąkalskiego oraz Andrzej Czumę.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj