fot. twitter.com/arekmularczyk

A. Mularczyk: We wtorek prezentacja szacunków dot. kosztów ekonomicznych niemieckiej okupacji

We wtorek przedstawimy szacunki kosztów ekonomicznych jakie poniosła Polska w związku z okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej – powiedział PAP przewodniczący zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec, Arkadiusz Mularczyk (PiS).

Wtorkowe posiedzenie zespołu rozpocznie się o godz. 9.30. Arkadiusz Mularczyk poinformował, że weźmie w nim udział ekonomista SGH dr Paweł Pońsko.

„Dr Paweł Pońsko przedstawi szacunki strat PKB Polski w okresie okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, wynikające ze zniszczenia zasobów czynników wytwórczych oraz zilustruje długookresowe konsekwencje ekonomiczne zniszczeń wojennych” – powiedział poseł PiS.

Jak tłumaczył, analiza pokaże, jak rozwijałaby się Polska, gdyby nie doszło do II wojny światowej.

Pod koniec września 2017 r. z inicjatywy PiS powołano parlamentarny zespół ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, którego przewodniczącym został Mularczyk. Zgodnie z opinią Biura Analiz Sejmowych – o którą wnioskował Mularczyk – zasadne jest twierdzenie, że Rzeczypospolitej Polskiej przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze, a twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu jest nieuzasadnione.

Z opinii zespołu naukowców Bundestagu wynika zaś, że polskie roszczenia są bezzasadne.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wyraził wcześniej opinię, że Polska nigdy nie otrzymała odszkodowania za gigantyczne straty wojenne, których – jak mówił – „tak naprawdę nie odrobiliśmy do dziś”.

Arkadiusz Mularczyk przed miesiącem w rozmowie z PAP przyznał, że prace nad raportem dot. strat poniesionych przez Polskę podczas II wojny światowej dobiegają końca, a jego publikacja nastąpi jeszcze w tym roku.

PAP/RIRM

drukuj