fot. PAP/Radek Pietruszka

A. Duda: Naszym obowiązkiem jest likwidacja pierwotnych przyczyn uchodźctwa

Ochrona klimatu, konferencja COP24 w Katowicach, zrównoważony rozwój, polityka międzynarodowa, problemy dot. uchodźctwa – m.in. te sprawy poruszył prezydent Andrzej Duda podczas swojej przemowy na 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego podkreślił, że nasz kraj – jako wiarygodny i odpowiedzialny partner –  angażuje się na rzecz pełnej implementacji celów Agendy Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jako przykład wskazał Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Prezydent Andrzej Duda oświadczył też, że próby wpływania państw trzecich na demokratyczną politykę wolnych narodów powinny stać się przedmiotem troski wspólnoty międzynarodowej. Przekonywał, że wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa odzwierciedla nasze rosnące zaangażowanie dla międzynarodowego bezpieczeństwa.

– Idziemy do Rady Bezpieczeństwa z wartościami, które są dla mojego narodu szczególnie istotne. Przede wszystkim chodzi o nasze umiłowanie do nienaruszalnego prawa każdego narodu do suwerenności i wolności. Idziemy też z przekonaniem, że prawo międzynarodowe jest jedynym skutecznym mechanizmem utrzymania pokojowych relacji między narodami. Wolność jest synonimem pokoju. Zniewolenie zaś jest źródłem wojny. Współcześnie szczególnymi aspektami wolności, które w sposób bezpośredni dotykają kwestii bezpieczeństwa, jest wolność słowa i wolność samostanowienia w ramach suwerennych państw narodowych – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent poruszył też kwestię konfliktów zbrojnych i wynikających z nich problemów migracji i uchodźctwa.

– Naszym obowiązkiem jest likwidacja pierwotnych przyczyn uchodźctwa i przywrócenie prawa każdego człowieka do życia w jego własnej ojczyźnie. Działania humanitarne i pomoc rozwojowa muszą stawiać sobie za podstawowy cel udzielenie pomocy uchodźcom w powrocie do domu. Działania zorientowane na budowanie odporności państw i społeczeństw są szczególnie istotne w kontekście ograniczania takich zjawisk jak strukturalne ubóstwo, bezrobocie, brak dostępu do edukacji i innych – zaznaczył prezydent Polski.

Andrzej Duda, odbył też wczoraj szereg bilateralnych spotkań m.in. z prezydentami Ukrainy i Litwy. Rozmawiał również z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

RIRM

drukuj