fot. PAP/Paweł Supernak

A. Duda w Finlandii: młodzi przedsiębiorcy przyszłością globalnej gospodarki

Młodzi przedsiębiorcy są przyszłością globalnej gospodarki; już dziś osiągnięcia i pomysłowość startupów mają znaczenie dla największych koncernów – powiedział prezydent Andrzej Duda w Helsinkach. W stolicy Finlandii wziął on udział w Forum Gospodarczym.

W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda podkreślał, że właśnie nowe technologie są kluczowym obecnie czynnikiem decydującym o dynamice, stabilności i długofalowości wzrostu gospodarczego.

Jako przykład podał Finlandię, przypominając, że tamtejsze władze na początku lat 90-tych zdecydowały się wesprzeć duże inwestycje w sektorze badań i rozwoju i wybrały ścieżkę partnerstwa publiczno-prywatnego.

– Zasadniczych zmian dla fińskiej gospodarki nie byłoby bez głębokiego przekonania, że innowacje potrzebują wsparcia ze strony państwa. W przypadku Finlandii przyniosły one wymierne korzyści tak całemu społeczeństwu, jak i systemowi instytucji publicznych. Chciałbym podkreślić jeszcze jedną arcyważną cechę fińskiej rewolucji innowacyjności  – ta cecha to traktowanie społeczeństwa jak ważnego podmiotu w działaniach naprawczych. Fińskie innowacje napędzała bowiem chęć wyrównania dysproporcji, wynikających ze zróżnicowanej lokalizacji ludności i przemysłu na obszarze kraju. W efekcie doprowadziło (to) do tego bezsprzecznie wielkiego sukcesu – wskazał Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda wskazał też, że ważne jest wzmacnianie tzw. złotego trójkąta innowacji, czyli współpracy środowisk biznesowych, naukowych i administracyjnych.

Dodał, że w Polsce istnieje już szereg instytucji wspierających młodych przedsiębiorców, a także programy wsparcia na czele ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Na zakończenie prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że polsko-fińskie spotkania na szczeblu politycznym i biznesowym przyniosą korzyści m.in. w obszarze gospodarczym.

RIRM

drukuj