79. rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz święto Wojsk Obrony Terytorialnej w Rzeszowie

W najbliższy czwartek – 27 września – w Rzeszowie odbędą się uroczystości 79. rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz święto Wojsk Obrony Terytorialnej.

Uroczystości 79. rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz Święta Wojsk Obrony Terytorialnej odbędą się pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów przy ul. Szopena w Rzeszowie. Rozpoczną się one Mszą św. w Kościele pw. Świętego Krzyża o godzinie 7.30. Asystę honorową z repliką sztandaru bojowego żołnierzy Armii Krajowej inspektoratu rzeszowskiego wystawi 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. Tym wydarzeniom towarzyszyć będą również poczty sztandarowe z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Straży Miejskiej, organizacji proobronnych oraz innych instytucji i stowarzyszeń. Dystyngowanej wojskowej oprawy doda obecność orkiestry wojskowej garnizonu Rzeszów.

Ponadto 3.PBOT oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, a także terenowe oddziały organizują zbiórkę krwi pod hasłem „Terytorialsi mają pomoc we krwi”.

W czasie święta wystawione zostaną punkty promocyjne 3.PBOT oraz WKU Rzeszów. Uczestnicy będą mogli zobaczyć i zapoznać się ze sprzętem będącym na wyposażeniu podkarpackich „Terytorialsów” oraz poznać osobiste doświadczenia żołnierzy służących w szeregach Brygady. Po uroczystościach będzie można porozmawiać z podkarpackimi weteranami oraz naukowcami z IPN.

Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych powstały z początkiem 2017 roku. Obecnie WOT jest w procesie formowania, którego zakończenie planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładany stan 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie.

Obecnie w WOT służbę pełni 13,4 tys. żołnierzy, w tym 11,1 tys. ochotników oraz 2,3 tys. żołnierzy zawodowych. Plany powołań do służby zakładają, że do końca 2018 roku w strukturach WOT może służyć do 20 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 17 tys. żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Tzw. „mapa drogowa” budowy formacji zakłada napływ ochotników  na poziomie około 10 tys. rocznie, oznacza to, że na koniec roku 2019 w WOT służyć będzie do 30 tys. żołnierzy.

RIRM

drukuj