24-godzinny strajk w Grecji

W Grecji rozpoczął się w środę 24-godzinny strajk w proteście przeciwko rządowemu programowi cięć oszczędnościowych, wymaganych przez zagranicznych kredytodawców, w tym Niemcy. W piątek do Aten przybędzie kanclerz Angela Merkel. 

Jest to pierwszy w Grecji w tym roku strajk generalny. Ogłosił go związek zawodowy pracowników sektora publicznego ADEDY i sektora prywatnego – GSEE – na znak protestu przeciwko kontynuowanej przez władze przez kolejny, piąty rok, polityce oszczędności.

Zamknięto szkoły i apteki, nie kursują promy, szpitale przeprowadzają operacje tylko w nagłych przypadkach, w Atenach ograniczono kursowanie transportu miejskiego, choć jeździ metro i tramwaje. Strajkuje kolej, natomiast lotniska są czynne.

Tysiące strajkujących robotników, emerytów i bezrobotnych około 12 czasu miejscowego, mają udać się na demonstrację pod parlamentem.

To jest nasza odpowiedź na prowadzącą w ślepy zaułek politykę, która gnębi robotników i wpędza ich w ubóstwo. Strajkujemy i walczymy o zakończenie polityki oszczędności – napisał w oświadczeniu związek zawodowy GSEE.

„Nie – zwolnieniom i częściowemu zatrudnianiu, domagamy się ochrony zdobyczy socjalnych” – głosi oświadczenie ADEDY.

Grecja zobowiązała się wobec kredytodawców – UE, MFW i Europejskiego Banku Centralnego – do zwolnienia w bieżącym roku 11,5 tys. pracowników sektora publicznego; w 2013 roku zwolniono ich 3,5 tys.

W ostatnich latach około 20 tys. pracowników tego sektora zostało wysłanych na częściowe bezrobocie.

Grecy od momentu kryzysu stracili jedną trzecią swych dochodów i dramatycznie wzrósł poziom bezrobocia. Obecnie wynosi ono ponad 20 procent.

Pod koniec kwietnia rozpocznie się wypłacanie Grecji kolejnej transzy kredytów ratunkowych w łącznej kwocie 8,3 mld euro. Grecja korzysta od maja 2010 roku z ratującej jej wypłacalność pożyczek od innych państw eurolandu i MFW.

W zamian zobowiązała się do gruntownego zreformowania swej polityki budżetowej, ale wysiłki w tym kierunku są często krytykowane jako zbyt powolne i niedostateczne dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

Nowa pomoc zostanie udzielona w trzech transzach, a pierwsza z nich w kwocie 6,3 mld euro będzie wypłacona pod koniec kwietnia, co pozwoli Grecji na wykup jej zapadalnych w maju obligacji.

Kolejne transze, opiewające na miliard euro każda, Ateny otrzymają w czerwcu i lipcu – ale zależy to od osiągnięcia określonych wskaźników budżetowych.

PAP/RIRM

drukuj