fot. twitter.com/MRPiPS_GOV_PL

15 lat od wprowadzenia ustawy o zatrudnieniu socjalnym

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyły się dziś uroczystości z okazji piętnastej rocznicy wejścia w życie ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Dokument ma wspierać osoby wykluczone społecznie.

Od 15 lat instytucje pozarządowe przy współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracują na rzecz zatrudnienia socjalnego. To krok w stronę osób, które potrzebują pomocy, a jednocześnie zamiana ryby na wędkę – podkreślał podczas konferencji wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

– Zatrudnienie socjalne, KIS i CIS są wspaniałym narzędziem do tego żeby prowadzić aktywną politykę społeczną, żeby faktycznie to przejście od opieki do pomocy miało realny kształt – mówił Krzysztof Michałkiewicz.

Zadaniem Centrów i Klubów Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, osób niepełnosprawnych, uzależnionych, chorych psychicznie, czy zwalnianych z zakładów karnych. Czyli osób, którym grozi wykluczenie społeczne – dodawał wiceminister Michałkiewicz.

– Ich pozycja w społeczeństwie jest zagrożona, często są zmarginalizowani i często potrzeba ogromnego wysiłku żeby podjąć wyzwanie integracji społecznej, integracji zawodowej, powrotu do normalnego życia, do normalnej aktywności czy podjęcia pracy – zaznaczał.

Wiceminister zauważył, że w całej Polsce powstało już 166 centrów integracji społecznej i 219 klubów integracji społecznej. Według danych ok. 70 proc. absolwentów centrów integracji społecznej i 25 proc. absolwentów klubów integracji społecznej podejmuje zatrudnienie na otwartym rynku pracy bez dodatkowych form wsparcia.

TV Trwam News

drukuj