Wielka obietnica Niepokalanego Serca Maryi

Nabożeństwo wynagradzające
w pierwsze soboty miesiąca

Jaka jest historia tego nabożeństwa i na czym ono polega?
W 1917 roku Matka Boża objawiła się w Fatimie trojgu dzieciom. Skierowała przez
nie orędzie do świata. Wzywała do nawrócenia, pokuty, modlitwy (zwłaszcza
codziennej modlitwy różańcowej), do ofiarowania się Jej Niepokalanemu Sercu.
W czasie kolejnych objawień Matka Najświętsza pokazała dzieciom Swoje Niepokalane
Serce otoczone cierniami, a następnie piekło, do którego zmierzają niezliczone
rzesze grzeszników. Przedstawiła straszliwe konsekwencje odejścia od Bożych
praw. Aby zapobiec tym nieszczęściom, Maryja przyrzekła, że przyjdzie ponownie,
aby prosić o wynagrodzenie w pierwsze soboty miesiąca. Powiedziała wtedy:
"
Bóg chce wprowadzić na świecie cześć Mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy
przyjmą to nabożeństwo, obiecuję zbawienie. Dusze te będą przez Boga kochane
jak kwiaty postawione przeze Mnie dla ozdoby Jego tronu".

"Jeśli się zrobi to, co wam powiem, wielu zostanie uratowanych przed
piekłem i nastanie pokój na świecie… Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy
swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy
będą męczeni, a Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą. Na
koniec Moje Niepokalane Serce zatriumfuje".
10 grudnia 1925 roku, gdy Siostra Łucja przebywała w Pontevedra, objawiła się
jej Najświętsza Panna, a u Jej boku w jasności ukazało się Dzieciątko Jezus.
Maryja położyła Łucji rękę na ramieniu i pokazała Swoje Serce otoczone cierniami.
Dzieciątko Jezus powiedziało:
"
Miej współczucie nad Sercem twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi
niewdzięczni ludzie ranią Je wciąż na nowo, a nie ma nikogo, kto by przez akt
wynagrodzenia te ciernie powyciągał".

Potem Maryja powiedziała:
"
Córko moja, spójrz, Serce Moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie
przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale Je ranią. Przynajmniej ty staraj
się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że obiecuję przyjść na pomoc w godzinę
śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez 5 kolejnych
miesięcy w pierwsze soboty:
– odprawią spowiedź
– przyjmą Komunię Świętą
– odmówią Różaniec
– przez 15 minut towarzyszyć Mi będą, rozmyślając o 15 tajemnicach Różańca
w intencji zadośćuczynienia.

Objawienie to nazwano "Wielką Obietnicą Niepokalanego Serca Maryi".
Jest ono podobne do obietnicy Serca Jezusowego dla tych, którzy odprawią 9
pierwszych piątków miesiąca. Teologowie tłumaczą, że dotyczy to łaski skutecznej.
Pan Bóg, który wszystkim daje łaski wystarczające do zbawienia, może też dać
łaski skuteczne, to znaczy takie, które prowadzą do ostatecznej pokuty i zapewniają
zbawienie.
To nabożeństwo jest więc wielkim darem. Pamiętajmy jednak, żeby odprawiać je
ze względu na miłość do Matki Bożej, bezinteresownie, z intencją zadośćuczynienia
Jej Sercu. Ona właśnie o to prosi, tego od nas oczekuje. Gdy będziemy myśleli
o Niej, na pewno zatroszczy się o nas.

W 1930 roku o. Concalves SJ poprosił Siostrę Łucję, aby wyjaśniła dokładniej
sposób praktykowania tego nabożeństwa. Wtedy Pan Jezus objawił jej, dlaczego
ma być 5 sobót. Powiedział:
"
Moja córko, powód jest prosty: jest 5 rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi:
1) bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
2) przeciwko Jej Dziewictwu,
3) przeciwko Boskiemu Macierzyństwu, gdy jednocześnie nie chce się uznać Jej
za Matkę ludzi,
4) starania ludzi, którzy usiłują publicznie wpajać w serca dzieci obojętność,
pogardę, a nawet odrazę wobec Niepokalanej Matki,
5) bezpośrednie znieważanie Maryi w Jej świętych wizerunkach.

Oto moja córko powody, dla których Niepokalane Serce Maryi nakazuje Mi żądać
tego małego zadośćuczynienia. To zadośćuczynienie poruszy Moje Miłosierdzie
i wybaczę temu, kto miał nieszczęście Ją znieważyć".

Łucja wyjaśniła także dokładniej niektóre sprawy dotyczące praktykowania pierwszych
sobót:
– spowiedź można odbyć innego dnia, byleby przyjmując Komunię św., być w stanie
łaski,
– do warunków niezbędnych, oprócz Komunii Świętej, należy odmówienie cząstki
Różańca (5 tajemnic) oraz 15 minut rozmyślania o jednej lub kilku tajemnicach
Różańca.

Na ogół najwięcej trudności sprawia ludziom wypełnienie ostatniego warunku,
to znaczy piętnastominutowego rozmyślania. Dlatego "Nasz Dziennik" przygotował
dla Państwa płytę z medytacjami na temat tajemnic radosnych na kolejne trzy
soboty miesiąca. Na osobnej płycie ukażą się w przyszłości jeszcze dwa rozważania
– tak, abyśmy mieli w sumie pięć piętnastominutowych medytacji.
Rozważanie to nie tylko słuchanie nagranych refleksji, lecz osobista rozmowa
z Maryją. Mają temu służyć chwile adoracyjnej muzyki i trwanie w milczeniu
pomiędzy czytanymi rozmyślaniami.
Na początku każdego rozważania wzbudźmy intencję wynagradzającą, prośmy o pomoc
Ducha Świętego i obecność Matki Bożej.
Na zakończenie podziękujmy za otrzymane światło, zróbmy postanowienia i prośmy
o siłę do ich wykonania.

Ewa Hanter

drukuj