NSZZ Rolników Indywidualnych

Protest Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych

RADA KRAJOWA NSZZ ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Sz. P.
Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 

W imieniu Prezydium Rady Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” zwracamy się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie TV TRWAM i Radiu MARYJA miejsca na tzw. multipleksie.

Związek z niepokojem przyjął wiadomość o nieprzyznaniu miejsca TV TRWAM na multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej, który jest dobrem narodowym wszystkich Polaków i którym w imieniu Polaków dysponuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Telewizja TRWAM i Radio MARYJA są mediami gwarantującymi dostęp do niezależnych informacji, a także do szerokiej tematyki kulturalno-oświatowej, społeczno- politycznej a także religijnej. Jest też źródłem poruszającym na antenie aktualne problemy wielu środowisk i grup społecznych, w tym problemy środowiska rolniczego, którego Związek jest jednym z reprezentantów.

Dlatego też, jako rolnicy wysoko cenimy sobie rolę tych mediów. Pragnę zaznaczyć że kilkaset tysięcy osób, oglądających TV TRWAM – w tym rolnicy- są podatnikami i płatnikami abonamentu. Tym samym współfinansując projekt multipleksu, mamy prawo bezpłatnego dostępu do odbioru TV TRWAM w technologii cyfrowej.

Jako katolicy domagamy się zapewnienia szerokiego i powszechnego dostępu do mediów katolickich w ramach projektu cyfrowej telewizji naziemnej, w postaci TV TRWAM – obecnie jedynej telewizji katolickiej o zasięgu ogólnopolskim. Nieprzyznanie TV TRWAM miejsca na multipleksie, stanowi naszym zdaniem głębokie naruszenie zasad demokratycznego porządku oraz konstytucyjnie zagwarantowanej wolności przekonań światopoglądowych i religijnych.

W imieniu NSZZ RI „Solidarność” apeluję do KRRiT o wycofanie się z decyzji dyskryminującej znaczną część obywateli, która stoi ponadto w sprzeczności z demokratycznymi regułami, a także z zapisami konstytucyjnymi dotyczącymi zadań KRRiT, jako strażnika wolności słowa i prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

W imieniu Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”
Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność
Jerzy Chróścikowski

drukuj