fot. twitter.com

MGMiŻŚ: Czesi kończą studium wykonalności dla kanału Dunaj-Odra-Łaba

Studium wykonalności dla czeskiego odcinka kanału Dunaj-Odra-Łaba powinno być gotowe w styczniu – poinformował wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna.

„Czesi dziś są w końcowym stadium, jeśli chodzi o przygotowanie studium wykonalności dla odcinka kanału Dunaj-Odra-Łaba i jest to odcinek około 380 kilometrów” – powiedział Jerzy Materna posłom sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Wiceminister przedstawił informacje m.in. o współpracy z partnerami europejskimi w zakresie rozwoju żeglugi śródlądowej. Jak dodał, „My dostarczamy wszystkie materiały związane z odcinkiem Chałupki–Kędzierzyn Koźle”.

„Studium wykonalności po stronie czeskiej powinno być gotowe pod koniec stycznia 2018 roku. Jest już gotowa analiza transportowa, wiem, że na ukończeniu także środowiskowa i hydrologiczna” – kontynuował Jerzy Materna.

„Jako strona polska rozpoczęliśmy studium wykonalności przy udziale portu Szczecin-Świnoujście. (…) Teraz rozpoczynamy jako Ministerstwo przetarg na analizę transportową. W przyszłym roku będzie ona wykonana, a pod koniec 2018 r. ma być gotowe studium wykonalności” – dodał.

Jerzy Materna powiedział także, że Polska prowadzi rozmowy ze stroną białoruską na temat drogi wodnej E40. Jak podał, chodzi o stworzenie na granicy polsko-białoruskiej węzła wodno-kolejowego.

„Prace są intensywne, ale po stronie białoruskiej jednego dnia jest bardzo duża przychylność, a innego stanowisko Białorusi jest odmienne. Białoruś jest pod dużym wpływem politycznym Rosji i jest tam duża nieprzewidywalność”– dodał.

Zdaniem Jerzego Materny, współpraca ze stroną niemiecką rozwija się mało dynamicznie.

„Dotychczasowy minister (…) nie był przychylny idei zaangażowania strony niemieckiej w modernizację Odrzańskiej Drogi Wodnej. 17 maja br. minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk wystosował pismo zapraszające do rozmów. Do dziś odpowiedzi na pismo nie było. Wiemy z drugiej strony, że były wybory w Niemczech. Do dziś nie ma sformowanego rządu, więc rozmowy są trudne, ale jeśli chodzi o rozmowy z landami niemieckimi, to współpraca układa się w miarę dobrze” – powiedział Jerzy Materna.

PAP/RIRM

drukuj