Pod berłem Piastów i Jagiellonów

Dariusz Wizor

Kierując książkę do młodzieży Autor nie rezygnując z naukowości przekazu, chce jednak wyraźnie powiedzieć: „Zobaczcie, jaka piękna jest Historia”, i rzeczywiście wynika to zarówno z treści, jak i z formy pracy.

prof. dr hab. Lech Wyszczelski

Autor potrafi precyzyjnie rozgraniczyć historię od tradycji, która dość często sytuuje prawdę za woalem złudzenia. Jego wywód jest wartki, dzięki czemu dynamicznie zarysowane postacie monarchów stają się bardziej wyraziste.

prof. dr hab. Zenon Trejnis

Autor nie pisze historii „na nowo”, a jedynie ukazuje ją ze swojego punktu widzenia. Układ i ramy czasowe książki pozwalają na szeroki ogląd epoki, a wzloty i upadki Polski Piastowskiej, dokraszone tajemnicami alkowy pokazują, że Piastowie to ludzie z krwi i kości…

mgr Izabela Porzezińska

Dzięki temu albumowi możemy obserwować Polskę Jagiellonów przez pryzmat dziejów innych krajów, dynastii, narodów. Przejrzysta struktura książki i zawarta w niej wiedza są doskonale uporządkowane. Wydawnictwo tyleż piękne co mądre dobrze posłuży tym, którzy chcą poznawać nasze dzieje.

mgr Barbara Witkowska

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj