Rekonstrukcja profesjonalna

 

Mówiąc o polskich rekonstruktorach historycznych mylnie można domniemywać, że z uwagi na ubóstwo polskiego społeczeństwa, reprezentują oni słaby poziom. Tymczasem odtwarzający historię pasjonaci znad Wisły, prezentują bardzo wysokie standardy zarówno pod względem przygotowania merytorycznego jak i technicznego. Pokazują rekwizyty z różnych epok: stroje, broń, ciężki sprzęt wojskowy. Reportaż „Rekonstrukcja profesjonalna” obrazuje polskich rekonstruktorów historycznych, prezentujących się podczas Strefy Militarnej – jednej z największych imprez historycznych w Polsce.

drukuj