O wiarę i trzeźwość ojców

Szczególnej modlitwie za ojców, aby byli wzorem silnej wiary i radosnej trzeźwości będzie poświęcony Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Rozpoczyna się on w ostatnią niedzielę karnawału, 10 lutego.

– Dzisiaj potrzeba nam wielkiej mobilizacji rodzin w dziedzinie troski o trzeźwość – podkreśla ks. bp Tadeusz Bronakowski. Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości wskazuje, że skala problemu jest przerażająca.

Uzależnionych jest ponad milion Polaków, niemal cztery miliony piją ryzykownie, szkodliwie, dwa miliony polskich dzieci żyje w rodzinie z problemem alkoholowym – wylicza.  

Od ubiegłego roku pracy duszpasterzy Apostolstwa Trzeźwości towarzyszy hasło: „Rodzina szkołą trzeźwości”. W tym roku podkreślana jest wielka rola ojca w rodzinie.

– Budowanie dobrej rodziny i wychowywanie dzieci nie jest możliwe, gdy brakuje trzeźwości. Dlatego też jednym z podstawowych obowiązków ojca jest troska o trzeźwość własną, ale też trzeźwość żony i dzieci – zaznaczył ks. bp Tadeusz Bronakowski.

Jak wyjaśnia, ta troska realizuje się przede wszystkim na drodze osobistego świadectwa.

– Dzieci powinny od najmłodszych lat widzieć pozytywną postawę ojców wobec alkoholu. Wówczas łatwiej będzie im budować własną odpowiedzialność i wolność – powiedział przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, wyjaśniając hasło tegorocznej pracy duszpasterskiej: „Ojciec – świadek wiary i trzeźwości”.

Ksiądz Biskup Bronakowski zaznacza, że polskie rodziny, polskie społeczeństwo, potrzebują dzisiaj trzeźwych ojców, ale potrzebują także trzeźwych ojców duchownych. Stąd apel:

–  Kapłani powinni z ojcowską miłością zaangażować się w ochronę trzeźwości polskich rodzin. Rodzina potrzebuje wsparcia. Potrzebuje tego wsparcia zwłaszcza rodzina narażona na tak wiele niebezpieczeństw, rodzina coraz częściej pozostawiona bez opieki i wsparcia państwa, rodzina atakowana przez współczesnych manipulatorów i ideologów  – powiedział ks. bp Tadeusz  Bronakowski.

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu rozpoczyna się niedzielą przed Popielcem, w ostatni weekend karnawału. Jest to nawiązanie do chrześcijańskiej tradycji, polegającej na wynagradzaniu za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych.

– W Roku Wiary musimy podkreślić, że nadużywanie alkoholu bardzo często prowadzi do osłabiania, a nawet utraty wiary. Wiąże się niejednokrotnie z trwaniem w grzechu oraz zanikiem więzi z Bogiem i wspólnotą Kościoła. Alkohol jest więc zagrożeniem dla życia wiecznego zaznacza ks. bp Tadeusz Bronakowski.

Tydzień Modlitw trwać będzie do soboty 16 lutego. – Troska o trzeźwość to obowiązek każdego z nas – przypomina ks. bp Tadeusz Bronakowski i zachęca do włączenia się w Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

KEP

drukuj