Madryt: trwa sympozjum poświęcone „misyjnej parafii” w duchu papieża Franciszka.

Błogosławiona parafia, która przyjmuje wszystkich – powiedział ks. kard. Juan José Omella. Ordynariusz diecezji barcelońskiej bierze udział w sympozjum „Parafia misyjna”, które odbywa się na Uniwersytecie św. Damazego w Madrycie.

Ks. kard. Juan José Omella mówił o „parafii misyjnej w duchu papieża Franciszka”. Jego zdaniem parafia jest wciąż aktualna i ma przed sobą przyszłość, ale pod warunkiem, że „będzie się reformowała”.  Powinna ona „przyjmować i słuchać ludzi w oparciu o Słowo Boże, uczestniczyć w ich życiu oraz posyłać na ewangelizację”. Ks. kard. Juan José Omella opowiada się za okresową rewizją, aby parafia była bardziej skuteczna w misji ewangelizacyjnej.

„Nie możemy żyć rutyną. Musimy zareagować i rozpocząć etap naznaczony radością Jezusa, bez smutków i tęsknot za przeszłością, abyśmy stali się nadzieją wśród społeczeństwa” – mówił ksiądz kardynał.

Temu powinna posłużyć odnowa życia chrześcijańskiego we wspólnotach parafialnych.

„Chodzi o taką odnowę, która opiera się na Jezusie Chrystusie, a nie na opcjach politycznych. Trzeba więc w centrum postawić Jezusa, a nie proboszcza czy działanie” – akcentował ks. kard. Juan José Omella.

Duchowny zaapelował także o odzyskanie humanizmu, którego wzorem jest Jezus Chrystus.

„Nie możemy żyć w zamknięciu. Królestwo Boże polega również na budowie społeczeństwa bardziej ludzkiego i błogosławionego. W tym sensie należy promować działalność poza świątynią” – podkreślał.

Cechą dobrze działającej parafii jest również miłosierdzie, które leczy rany fizyczne i duchowe.

„Kiedy wspólnota żyje w ten sposób, to szerzy nadzieję” – mówił ks. kard. Juan José Omella.

Sympozjum zakończy się w czwartek 8 lutego.

o. Marek Raczkiewicz CSsR/RIRM

drukuj