fot. PAP/Tomasz Waszczuk

Ustawa o dopłatach do gruntów przyjęta przez Senat

O dopłaty bezpośrednie do dzierżawionych gruntów będzie mógł się ubiegać rolnik posiadający do nich tytuł prawny.

Senat przyjął bez poprawek ustawę w tej sprawie. Wcześniej zaakceptował ją Sejm. Ma ona na celu ukrócenie wyłudzania dopłat do bezprawnie użytkowanej ziemi Skarbu Państwa.

Unijne przepisy przewidują, że dopłaty bezpośrednie przysługują osobie, która faktycznie prowadzi na gruntach działalność rolniczą. Prawo unijne nie reguluje natomiast, czy ubiegający się o przyznanie płatności musi posiadać tytuł prawny do tych gruntów.

Poseł Zbigniew Dolata mówił w Sejmie, że projekt przygotowany przez PiS doprowadzi do likwidacji zjawiska pobierania dopłat do bezprawnie użytkowanej ziemi Skarbu Państwa.

– Przyczyni się też do uporządkowania kwestii gospodarowania zasobem przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz zwiększy dochody Skarbu Państwa. Istotą naszego projektu jest wprowadzenie zasady, iż płatność bezpośrednia do działki rolnej wchodzącej w składu zasobu własności rolnej Skarbu Państwa przysługuje rolnikowi, który ma do tej działki tytuł prawny. Zmiana dotyczy trzech ustaw: po pierwsze, ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, po drugie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW na rok 2013 i analogicznej ustawy dotyczącej PROW na lata 2014-2020. Wprowadzenie tej zmiany przyczyni się do sanacji kolejnej sfery życia publicznego – podkreślił poseł Zbigniew Dolata.

Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2016 r., tj. w pierwszym dniu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

RIRM

drukuj