25.05.2012 Rozprawa sądowa w sprawie Tv Trwam przeciwko KRRiTV o zmianie koncesji na rozpowrzechnianie programu telewizyjnego

Jedna trzecia składu sędziowskiego potwierdziła błędy w KRRiT

Zarzuty Fundacji Lux Veritatis wobec KRRiT potwierdziła jedna trzecia składu sędziowskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zdanie odrębne przedstawił sędzia Andrzej Wieczorek.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrywał skargę Fundacji na decyzję Krajowej Rady, która odrzuciła wniosek o przyznanie TV Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. Wówczas sąd podtrzymał uchwałę Krajowej Rady, ale podjął wtedy swoją decyzję nie jednogłośnie.

Dyrektor Finansowy Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz powiedziała, że sędzia uznał wszystkie zarzuty poniesione przez nadawcę katolickiej stacji. Ze złożonego przez sędziego pisma wynika, że „Proces koncesyjny był prowadzony w sposób nieprawidłowy, zostały złamane przepisy do ustawy jak i rozporządzenia. Wnioski złożone przez te firmy, które otrzymały koncesje – miały braki formalne, dokumenty były uzupełniane w części programowej i ekonomiczno – finansowej w której nie można ich było uzupełniać podczas postępowania. Uznano również, że KRRiT nie dokonała oceny zdalności z finansowania tego projektu, ponieważ nie ustaliła żadnych parametrów tej oceny. Te parametry nie były jednakowe dla wszystkich i dlatego nie można było porównać sytuacji tych firm.” – akcentowała Lidia Kochanowicz.

Audio MP3
Pobierz

Teraz Fundacja szczegółowo analizuje treść dokumentu. Posłuży on do przygotowania apelacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego – poinformowała dyr. Kochanowicz. Fundacja ma na to 26 dni.

Audio MP3
Pobierz

Zdaniem poseł Jadwigi Wiśniewskiej jeżeli KRRiT nie weźmie pod uwagę tego ogromnego protestu społecznego ws. nieprzyznania Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie, będzie to świadczyło o wielkiej arogancji władzy. Jak dodała posłanka: „to jest lekceważenie ponad 2 mln. 300 tys. podpisów obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy żądają miejsca na multipleksie dla Tv Trwam, która wypełnia misję telewizji publicznej.”

Audio MP3
Pobierz

Posłanka PiS dodaje jednocześnie, że nie ma żadnych wątpliwości, że podpisy i marsze w obronie Telewizji Trwam są wołaniem społeczeństwa o miejsce na cyfrowym multipleksie.

Audio MP3
Pobierz

Poseł Mieczysław Golba, przewodniczący sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii na której dyskutowana była sprawa dyskryminacji TV Trwam nie ukrywa zadowolenia z informacji zawartych w zdaniu odrębnym. Jak dodał Poseł Mieczysław Golba, to wszystko pokazuje, że TV Trwam powinna istnieć i być dostępna dla wszystkich.

Audio MP3
Pobierz

Jednocześnie cały czas trwa akcja zbierania podpisów w obronie TV Trwam, której KRRiT nie przyznała miejsca na cyfrowym multipleksie.

 

[Zdanie odrębne sędziego Andrzeja Wieczorka]

drukuj