fot. twitter.com

P. Nowak: Poprawka do ustawy o KNF dotycząca przejęcia banków przywraca stan prawny z roku 2016

Poprawka do ustawy o KNF dotycząca przejęcia banków przywraca stan prawny z 2016 r. – zaznaczył wiceminister Piotr Nowak. Wiceszef resortu finansów referował w trakcie obrad senackiej Komisji Budżetu i Finansów ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym.

W ubiegłym tygodniu Sejm wprowadził do niej poprawkę umożliwiającą przejmowanie przez banki innych banków znajdujących się w kłopotach.

Zdaniem opozycji artykuł ten ma najpewniej związek z zarzutami korupcyjnymi, jakie pod adresem b. szefa KNF Marka Chrzanowskiego wysunął Leszek Czarnecki w związku z ich rozmową nagraną i opublikowaną przez „Gazetę Wyborczą”.

Wiceminister finansów Piotr Nowak zwracał uwagę, że tego typu przepisy funkcjonowały już w Polsce.

Przepisy dot. restrukturyzacji banków funkcjonowały w ustawie Prawo bankowe od początku obowiązywania ustawy, czyli od 1997 r. do 2016 r. Procedowane w ubiegłym tygodniu w Sejmie przepisy przywracają stan prawny z 2016 r. W wyniku implementacji dyrektywy BRR, przepisy te zostały uchylone, ponieważ rozwiązania z zakresu przymusowej restrukturyzacji miały być uniwersalne dla wszystkich banków. Jednak w miarę obowiązywania wdrożonych przepisów dyrektywy BRL okazało się, że w związku z sytuacją na rynku, szczególnie na rynku banków spółdzielczych, zasadne jest przywrócenie także tych istniejących wcześniej przepisów, które stanowiłyby uzupełnienie katalogu dostępnych instrumentów restrukturyzacyjnych – mówił Piotr Nowak.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów zarekomendowała całemu Senatowi przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek o jej odrzucenie zgłosił senator PO Kazimierz Kleina. Nie zyskał on jednak poparcia komisji.

Senat zajmie się przepisami na posiedzeniu rozpoczynającym się w najbliższą środę.

RIRM

drukuj